Kroken på døra for Ubok

Etter fem år er det slutt for Ubok.no: - Det er bare ungdommene som taper på dette, sier redaktør Siri Morland

–  Ubok har ikke en forretningsplan investorer kan tjene penger på, allikevel virker det så opplagt at noen burde betale for verdien vi skaper, sier Ubok redaktørene Nina Aalstad og Siri Morland.  

 

Ubok ble opprettet i 2011, da under navnet ungdomsbøker.no. I 2013 ble det uavhengige nettstedet relansert som Ubok.no. Ubok har hatt som mål å spre leseglede blant ungdom, og å skape en møteplass mellom ungdom og litteratur.

Løpet av sine fem år har de vokst, og har blitt svært godt mottatt av skoler og biblioteker. På deres mest aktive holdt de kurs og foredrag for omkring 100 skoleklasser i året, deres bloggmagasin hadde et snittbesøk på 11.000 unike besøkende og de har holdt månedlige lesesirkler for ungdom i Oslo, samt nettmøter med ungdomsredaksjonen med medlemmene fra hele landet.

–  Vi tør påstå at Ubok i dag er den institusjonen som har best oversikt og kunnskap om ungdomslitteraturfeltet i Norge. Når det gjelder formidling som gjør ungdom bedre rustet til å formidle sin egen lidenskap for bøker til andre ungdommer, er vi så godt som alene, skriver Morland og Aalstad videre.

Men nå er det altså slutt.

 

Krisemøte

–  For nøyaktig ett år siden kalte vi inn til et krisemøte da det ble klart at Ubok ikke fikk noen støttemidler for 2016 hverken til prosjekter eller drift. Ett år senere har vi dessverre ikke klart å finne noen løsninger for økonomisk drift fremover, forteller Morland.

Ubok kommer ikke lenger til å ha ansatte fagpersoner, men kun drives på frivillig basis. Alle formidlings- og kompetanseytelser avvikles fra 1. februar 2017. Dette innebærer bokprat, kurs, foredrag og kompetanseheving i bibliotek.

All ungdomsmedvirkning vil også opphøre fra februar i år. Dette betyr tilbudet om lesesirkler, oppdatering av bokbasen og moderering av Uboks forum. Bloggen vil dermed bestå, med ukentlige oppdateringen av en voksenredaksjon drevet av frivillighet.

–  Det er bare ungdommene som taper på dette, sier Morland til Bok365.

Uboks opphavskvinne, Nina Aalstad, trekker seg nå ut av prosjektet, og redaktør Siri Morland vil jobbe videre en periode på frivillig basis, med et ønske om å videreføre alle de ressursene Ubok har bygget opp over flere år.

 

Skarp kritikk

–  Vi mener at dette er et nederlag ikke bare for oss, men også for den kulturpolitikken Norge ønsker å ha. Vi satset der kulturpolitikken ville at vi skulle satse, og falt mellom alle stoler. Det må et løft eller en stor endring til før vi kan anbefale andre å prøve det samme, sier Morland

Ubok redaksjonen retter skarp kritikk mot den blåblå regjeringens kulturpolitikk. De trekker frem ordlyden i årets statsbudsjett, og hevder at denne politikken har kostet dem driften. I statsbudsjettet kan vi lese at regjeringen “vil i større grad vektlegge kultur som næring og styrke mulighetene for entreprenørskap i kultursektoren.»

–  Dette fremstår for oss som tomme løfter og for lite for sent. Kulturrådet fikk strammere rammer før tiltakene for alternativer var på plass, og dette har kostet oss arbeidsplassen vår, fortsetter Morland

Ubok har de to siste årene søkt om driftstøtte fra Kulturrådet, men ikke kommet gjennom nåløyet.

– I samtaler med Kulturrådet har vi lært at alle deres litteraturmidler er bundet i prosjekter som allerede er inne i driftsstøtteapparatet. Uten noen økning i bevilgninger kan de heller ikke gi støtte til noen flere.

I 2016 åpnet de også for støttemedlemskap for første gang, og har per dags dato 118 støttemedlemmer. Men det er ikke nok for å hjulene til å gå rundt.

– Vi har lagt store krefter ned i å samarbeide med organisasjoner med like mål og interesser, men når alle i bransjen får mindre midler å rutte med, blir det mer avgjørende for alle å redde seg selv og egne prosjekter.

 

 

Hovedfoto: Jarli og Jordan