Krise på krise, men glem ikke kulturen

Trond Vernegg. (Foto: Riksmålsforbundet)

KOMMENTAR: Krig i Europa og krise på krise som påvirker livene våre, øker behovet for å satse på kulturen, på alle felt, skriver Trond Vernegg.

Selv om det fortsatt er lenge til neste årsskifte, har Regjeringen sikkert begynt på forberedelsene til Statsbudsjettet for 2023. Det blir et budsjett for krisetider. Krig i Europa. Ettervirkninger av pandemien. Rekordhøye strøm- og energipriser. Galopperende matpriser. Alt fordrer strenge prioriteringer og endringer fra det vi håpet på for bare kort tid siden: Lysere tider og vekst etter to slitsomme år med nedstengninger og utrygghet.

I slike tider kan det være lett å nedprioritere noe av det viktigste som fyller livene våre. Det som binder oss sammen og gir oss et godt samfunn: kultur og fellesskapsopplevelser. Jeg tenker ikke først og fremst på finkulturen eller de store og profesjonelle scener, men på dagliglivets små detaljer og hendelser. Deltagelse i en forening, engasjement med dugnadsånd, leseopplevelser, teateropplevelser, det å gjøre noe i fellesskap.  I en skremmende tid må vi samles om det som knytter oss sammen i det fantastiske samfunnet Norge er. Det lokale og at flest mulig deltar, er grunnmuren for vår felles kultur og det som på en positiv måte fyller tilværelsen, ikke minst i en tid som vi nå er midt inne i eller kanskje bare har sett begynnelsen av.

Behovet for gjenreisning er stort etter pandemien. Krig i Europa og krise på krise som påvirker livene våre, øker behovet for å satse på kulturen, på alle felt. Regjeringen Støres regjeringsplattform – Hurdalsplattformen – bar løfter for mange av de viktige sakene jeg skriver om her. Satsning på norsk språk, på litteratur og kulturopplevelser. Det er lett å forstå behovet for endrede prioriteringer og stramme budsjetter. Jeg håper likevel at finansminister Trygve Slagsvold Vedum og resten av Regjeringen finner rom for å skjerme kulturområdet og prioriterer denne viktige livsbetingelsen. Noe annet kan koste dyrt i lengden og gjøre livet for oss alle fattigere i hverdagen. Frivilligheten i Norge er viktigere enn noen gang.

 

TROND VERNEGG
Formann i Riksmålsforbundet