Kraftig kritikk av omleggingsprosess

Sigmund Løvåsen (Foto: Ilja Hendel / Kulturrådet)

Lederen i Kulturrådet mener prosessen rundt et navnebytte har bidratt til en usynliggjøring av rådets arbeid. Kulturdirektoratet er uforstående til kritikken.

1. januar endret fagetaten Norsk kulturråd navn til Kulturdirektoratet, mens rådskollegiet Norsk kulturråd beholdt sitt gamle navn.

– Kulturrådet blir totalt usynliggjort, sier rådsleder Sigmund Løvåsen til Klassekampen.

Lederen, som har hele rådskollegiet i ryggen, mener samtidig det handler om noe mer alvorlig – nedprioritering av Kulturrådet. Løvåsen mener det de to siste månedene har etablert seg et bilde av at Kulturrådet er avviklet. Blant annet viser han til at alle Kulturrådets sosiale medier-kanaler fikk ved nyttår Kulturdirektoratets navn.

Kommunikasjonsdirektør Maryam Iqbal Tahir i Kulturdirektoratet medgir at navneendringen kan skape forvirring i en overgangsperiode. Samtidig skriver hun i en epost til Klassekampen at hun mener forvirringen var større da Kultur­direktoratet og ­Kulturrådet delte navn. Hun viser til at direktoratet har samarbeidet med Kulturrådet om blant annet å finne egen logo – og at det er en felles forståelse om at sekretariatet venter med å opprette sosiale medier-kanaler til Kulturrådet har bestemt seg for logo.

– Vi har god dialog med Kulturrådet i dette arbeidet og stiller oss derfor uforstående til kritikken, skriver Tahir.