Konkurs som kunne vært unngått?

Gründerkvartetten Kristin Brandtsegg Johansen, Katja Rugaas, Marit Johansen Storm og Anne Gaathaug i Gloria (Foto: May B Langhelle).

KOMMENTAR: Konkurs er selvsagt ikke noe å glede seg over. Likevel hører det til sjeldenhetene at utdelingen blir så høy som den foreslåtte i Gloria Forlag. Man kan spørre seg om ikke konkursen burde vært unngått, skriver Anders Neraal.

Det å starte forlag, spesielt med det ambisjonsnivået som Gloria Forlag la opp til, er selvsagt utfordrende. Med Petter Stordalen og Strawberry Publishing i ryggen, var det i utgangspunktet gjerne naturlig, men da dette samarbeidet ble avviklet burde ambisjonene blitt dempet tilsvarende. Forlaget hadde store forventninger til ei strikkebok utgitt i samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening, videre til Uten Nåde av den svenske journalisten Fredrik Virtanen. Sistnevnte fikk mye media, men salgstallene uteble for begge utgivelsene. Den eneste kioskvelteren forlaget fikk inn ble Unni Lindell og Anne B. Ragdes Julestjerner, men denne kom for sent til alene å kunne redde forlaget.

Les også: Gloria-konkursen: Får 430 000

Beskjedne royalty-krav

Ved konkurstidspunktet hadde forlaget en beholdning på hele 76 000 bøker. Fordringslisten med beskjedne royaltykrav viser med tydelighet at salget har gått trått. Unntaket er Lindell og Ragde som er foreslått en dividende (62 prosent av totalt royaltykrav) på 430 000 kroner. Men neste på lista er Frode Eie Larsen med 107 000 kroner, Dag Otto Lauritzen 72 000, Helga Hjort 56 000, Björk Bjarkadóttir 40 000 – og Nanna Segelcke med 34 000 kroner.

Burde konkursen vært unngått?

Det er dyrt å bråstoppe ved konkurs. Varelageret og inventar blir nærmest verdiløst, inntektene stanser opp og bobehandlingen er kostbar. Bare sistnevnte har beløpt seg til i underkant av en million kroner. Med totale uprioriterte krav på 4 millioner, kunne man uten utgiftene til bobehandling alene, med andre ord ha betalt ut ytterligere 25 prosent i tillegg til de 62 fordringshaverne i dag er foreslått. Mankoen ville med dette ikke vært stort større enn rundt 500 000 kroner.

I januar hadde Gloria da også et akkordforslag ferdig. Brorparten av konkurser skyldes imidlertid Staten, så også i dette tilfellet. Etter å ha møtt velvilje fra en rekke kreditorer, møtte forlaget en kald skulder hos Kulturrådet. I stedet for dialog får man et strengt brev fra Statens Innkrevingssentral med krav om tilbakebetaling av 750 000 kroner som følge av at Kulturrådet hadde «nullet» tre bøker som var oppmeldt til innkjøpsordningen og som forlaget hadde mottatt forskudd for. Kulturrådet blir med dette den utløsende faktor for konkursen.

Med fasit i hånd og med utsikter til å hente inn ekstra egenkapital, burde Kulturrådet kunne ha vist en større – i det minste noen – form for forståelse.

Les også: Ingen vil ta over Gloria

Ingen kritikk av ledelsen

Det er verd å merke seg at rapporten fra bostyrer ikke inneholder noen form for direkte kritikk av Gloria-ledelsen. I rapporten heter det tvert om: «Med virkning fra februar 2019 ble det derfor iverksatt lønnskutt for ledelsen. Totalt har Selskapets eiere som var ansatt i Selskapet i 2019 gått 8,5 måneder uten lønn.» De fire gründerne har ei heller rettet krav om lønnsgarantier fra boet.

ANDERS NERAAL