Interpress slutter med bøker

Etter mange år uten lønnsom drift, legger Interpress ned bokdistribusjonen. Effekten kan bli dramatisk for flere forlag.

Interpress Norge har besluttet å avvikle sin bokdistribusjon fra årsskiftet.

«Etter mange år uten lønnsom drift, har styret i Interpress Norge besluttet å legge ned bokdistribusjonen i Interpress Norge fra 2015,» heter det i en pressemelding fra selskapet.

 

Alvorlige konsekvenser

Beslutningen vil kunne få alvorlige konsekvenser for mange mellomstore og mindre forlag. Flere av disse har hatt Interpress som hoveddistributør for sine pocketbøker ut til kiosk- og dagligvaremarkedet, i og med at fire av de største bokforlagene – Cappelen Damm, Gyldendal, Aschehoug og Schibsted – har hatt hovedfokus på sin egen distribusjonskanal: Bladcentralen.

 

Vanskelig med tilgang

«Vi har søkt ulike løsninger for økonomisk forsvarlig drift, men dette har ikke vist seg mulig. Som distributør i et lite marked som Norge er man avhengig av å få sikret bred tilgang til bøker på markedet for å sikre gode kundeforhold, noe som har vært vanskelig,» skriver Espen Tollefsen, administrerende direktør i Interpress Norge AS.

I en e-post til leverandørene heter det: «Vi beklager å måtte meddele at styret har kommet til den konklusjon at bokdistribusjon gjennom Interpress Norge skal avvikles og at vi derfor er nødt til å si opp vår avtale med dere som leverandør.»

 

Påvirker ikke juleinnspurten

Samtidig forsikres det om at beslutningen vil ikke ha noen effekt på det forestående julesalget. Men så er det slutt: Interpress vil ikke sende ut flere bøker etter desember 2014.

«Vi vil fortløpende ta kontakt med alle våre leverandører og ta en dialog rundt hvordan vi avslutter de bøker som allerede finnes i markedet, eller vil sendes ut innen 31.12.2014,» heter det i pressemeldingen.