Ingen vinner denne gang

Vi i BOK365 har bestemt oss for ikke å kåre en vinner i sommerens avstemning om «Tidenes norske romanfigur». Det er det gode grunner til.

Kjære leser,

Mange har stusset over at vi ikke har utropt noen vinner i kåringen av tidenes norske romanfigur.

Årsaken er som følger: En gjennomgang av stemmene denne uka viser dessverre omfattende manipulering. Dette gjelder fire av finalistene.

Noe av manipuleringen er temmelig lett å få øye på. Andre varianter er mer sinnrikt utført. Vi skal ikke gå for dypt inn i detaljene her, men: Når enkeltkandidater har fått femti strake stemmer gjennom samme operatør, uten andre kandidater eller operatører innimellom, og det til dels på odde tider av døgnet, hjelper det lite at stemmene fordeler seg på ulike IP-adresser som forutsatt. Den matematiske sjansen for at det her er snakk om manipulasjon er formidabel og udiskutabel.

Kåringen av «Tidenes norske romanfigur» var tenkt å være en morsom og hyggelig avstemning blant våre lesere. Hvorfor noen ønsker å manipulere denne, kan man bare spekulere i. Noen har nok sett det som en artig sommersport å komme rundt våre ikke altfor solide sikkerhetsforanstaltninger.

Ved et mindre antall «råtne stemmer» kunne vi justert på plass en holdbar resultatliste. Dessverre er omfanget av manipulasjonen såpass stort – det er snakk om flere tusen stemmer – at dette ikke er en farbar vei. Dette har med stor sannsynlighet også påvirket stemmegivningen i finaleheatet, etter som sjansene til å avansere forbi andre (manipulerte) kandidater har virket små, og stemmer derfor har vært ansett som «bortkastet». Derfor har vi i redaksjonen landet på at det mest ryddige, om ikke hyggeligste, er å ikke utrope en vinner denne gang. Selv om dette var tenkt som en mer uhøytidelig affære, ønsker vi i BOK365 å fremstå som seriøse og pålitelige også her.

Vår lærdom for fremtiden er å følge avstemningene tettere og ha bedre sikringsmekanismer mot denne type manipulasjon.

Så tar vi med oss mange hyggelige episoder fra denne avstemningen: Den har skapt mye godt engasjement og morsomme diskusjoner i sosiale medier, og økt interessen for både klassikere og nyere romanskikkelser. Det er tross alt det viktigste. Hjertelig takk til alle dere som har deltatt – og riktig god bokhøst!

Redaksjonen i BOK365