Ingen sovemidler fra K-tilsynet

Jan Petter Fedje, prosjektleder i Konkurransetilsynet.

– Vi kan ikke garantere nattesøvnen til forlagene som ikke er varslet, sier prosjektleder Jan Petter Fedje i Konkurransetilsynet.

Bok-Norge er fortumlet og i sjokk etter Konkurransetilsynets ferske varsel av gebyrer på over en halv milliard kroner. Og fra tilsynet er det få beroligende ord å få:

– Hvorvidt det kan bli aktuelt å utvide saken til andre forlag har vi ikke tatt stilling til. Dette sier prosjektleder Jan Petter Fedje i Konkurransetilsynet til BOK365.

Fedje har i snart to og et halvt år arbeidet med konkurranseaspekter som relaterer seg til bruken av Bokbasen, den digitale swiss army-kniven for bokomsetningen i Norge.

Fedje er svært forsiktig med å uttale seg, og viser til at Konkurransetilsynet nå må avvente tilsvarene fra de varslede forlagene, og som skal være tilsynet i hende innen 24. november i høst. Han forstår likevel at svært mange har vanskelig for å forstå grunnlaget for Konkurransetilsynets varsel om mulige rekordbøter:

– Vi registrerer selvsagt reaksjonene som er allerede har kommet i pressen, og vil fortløpende vurdere om det er mulig for oss å bidra med ytterlige grunnlagsinformasjon.

Det er svaret BOK365 får når vi klager over at det er umulig å lese noe mer konkret ut av den korte pressemeldingen som Tilsynet sendte ut i forbindelse med varslet.

Lite om handlingsmønster

Pressemeldingen beskriver i liten grad handlingsmønsteret som Konkurransetilsynet finner svært alvorlig og kritikkverdig. Den eneste beskrivelsen vi kan lese ut av pressemeldingen er hva Fedje selv uttaler i denne:

– Vår vurdering er at forlagene systematisk har lagt inn informasjon om egne utgivelser i databasen, og vært kjent med at andre forlag kunne hente ut denne informasjonen. Informasjonsutveksling som omfatter fremtidige priser er i kjernen av hva som anses som skadelig for konkurransen, og kan føre til at forbrukerne må betale høyere priser.

Hvorfor kun fire?

Fedje vil ikke si noe om grunnlaget for at Tilsynet har sortert ut kun fire av forlagene, men bekrefter at det kun er Bokbase-tjenesten Mentor Forlag, og bruken av denne tjenesten, som er grunnlag for reaksjonen fra Tilsynet. Han vil heller ikke sikre andre forlag nattesøvnen, ved å bekrefte at Konkurransetilsynet kun vil nøye seg med reaksjoner mot de fire forlagskjempene. Det er langt flere, antagelig rundt tjue, forlag som har benyttet og hatt adgang til samme informasjon, uten at flertallet av disse er varslet om mulige reaksjoner.

Fedje presiserer at forlag kan fortsette å registrere titler i databasen slik at informasjonen når ut til bokhandlere, bibliotek og skole. Dette er ikke berørt av varselet.

Maksimalt gebyr

Gebyrenes størrelse har også ført til forbauselse. Gyldendal er varslet om et gebyrkrav på over 200 millioner kroner, mens Aschehoug er ment å skulle «slippe unna med» litt over 50 millioner. Det er lett å se at Tilsynet har kalkulert gebyrvarslene på grunnlag av forlagskonsernenes totalomsetning (2018). Med dette mener altså Tilsynet at det er grunnlag for å gi Gyldendal gebyrer på salg av fargeblyanter via ARK, selv om saken kun har utgangspunkt i mulige manipulering av prisen på bøker.

– Ville det ikke vært naturlig å ta utgangspunkt i selve forlagsomsetningen, samt se bort fra andre tjenester og varegrupper?

– Konkurransetilsynet anser det vi har avdekket som grove overtredelser av Konkurranselovens paragraf 10, og som gir forbud mot konkurransebegrensende samarbeid. Når vi kommer til utmålingen av gebyrene, er det tre faktorer vi legger vekt på: Omsetningen, grovheten og varigheten. Basert på slik kalkyle ville bøtene blitt betydelig høyere. Vi er imidlertid ikke gitt adgang til å kunne ilegge bøter som er større enn 10 prosent av bedriftenes konsernomsetning. Dermed må gebyrene begrenses deretter.

Slik sett kan man i Aschehoug være svært glade for at bokkonsernet ikke konsoliderer omsetningen i Norli-kjeden inn i sitt konsernregnskap. Hadde så vært tilfellet ville Aschehoug blitt varslet om ytterligere 60 millioner i mulige gebyrer.

De to andre forlagskonsernene som er varslet er Forlagshuset Vigmostad & Bjørke, for et mulig gebyr på 93 millioner, samt Cappelen med et varsel om 152 millioner kroner.

Les også: Høstens store bokbombe