Hva er egentlig litteraturkritikk?

Bernhard Ellefsen, Sissel Furuseth og Gro Jørstad Nilsen snakker om kritikk på biblioteket.

Kritikken er i fokus når Foreningen !les samler profilerte bokanmeldere til debatt på Deichmanske bibliotek, Grünerløkka onsdag.

Hva er litteraturkritikk i Norge i 2017? Det er et spørsmål flere har stilt seg. Og noen har svart. Ketil Bjørnstad har for eksempel tatt et kraftig oppgjør med sine kritikere i sin siste roman. Åttitallet, og debatten fortsetter.

Og spørsmålet om hva litteraturkritikk egentlig er skal debatteres på Deichmanske bibliotek i Oslo onsdag. Dit kommer sentrale kritikere som Morgenbladets Bernhard Ellefsen og Bergens Tidendes Gro Jørstad Nilsen for å svare på spørsmål fra Sissel Furuseth, som er førsteamanuensis ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved UiO. Hun er hovedredaktør for og medforfatter av Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.

 

Kritisk lesning i skolen

Det er Foreningen !les som arrangerer samtalen i samarbeid med Deichmanske bibliotek, Grünerløkka i forbindelse med utgivelsen av et hefte om litteraturkritikk og kritisk lesning i skolen. Heftet lanseres av Foreningen !les i januar 2018.

Noe av det som skal debattere: Hvilken betydning har det egentlig at vi har en offentlig samtale om litteratur? Og hvem skal delta i den? Er kritikken truet av bloggere og barn og ungdoms egne litteraturpriser? Har robotifisering og algoritmer tatt over kritikernes rolle i dagsavisene?

 

Ungdommens kritikerpris

Etter samtalen offentliggjøres de nominerte bøkene til Ungdommens kritikerpris 2017/18. Birgitte Bjørnøy fra nominasjonsjuryen vil være til stede. Det vil også elever fra ungdomsjuryen og noen av de nominerte forfatterne være.

Ungdommens kritikerpris er et samarbeid mellom Foreningen !les, Utdanningsforbundet, Norsk Kritikerlag og Den norske Forleggerforeningen. Du kan lese mer om den her.

Arrangementet finner altså sted på Deichmanske bibliotek, avdeling Grünerløkka onsdag 8. november 2017 kl. 1900.