Høylytt krangel om lydbøker

EBok.no-sjef Lene Røren

Krangelen mellom Vigmostad & Bjørke og Cappelen Damm om leverings- og skaffeplikt for lydbøker når nye desibel-nivåer.

Via Dagens Næringsliv går Ebok.no-leder, Lene Røren mandag ut i en stadig mer bitter og høylytt ordstrid mot Cappelen Damm-sjef Tom Harald Jenssens påstand om at Ebok.no ikke har gitt kontrabud på Cappelen Damms opprinnelige tilbud om adgang til forlagets lydbøker. Røren sier til avisa at «Det Tom Harald Jenssen sier, er rett og slett uriktig. Og jeg skjønner ikke at han tør.»

BOK365 er kjent med at EBok.no flere ganger har henvendt seg til Cappelen Damm, senest i slutten av september i år, med ønske om å inkludere langt flere titler fra Cappelen Damm i sin strømmetjeneste EBok Pluss. EBok.no har ønsket å få gjøre dette i en videreføring av den avtalen som i dag gjelder mellom partene. I en e-post med overskriften «Kontratilbud» fra EBok.no til Cappelen Damm er imidlertid fokus på å få bort et krav om en årlig minstebetaling, en betalning Cappelen Damm opprinnelig hadde satt til 7 millioner kroner. EBok.no mener videre at dette kravet ikke bare bryter mot bestemmelsene i Bokavtalen, men også at det er i strid med Konkurranseloven.

Men Cappelen Damm hevder altså likevel at forlaget ikke har mottatt et kontratilbud.

Les bakgrunnen: Melder Cappelen Damm til Konkurransetilsynet

Er det leveringsplikt?

Utgangspunktet for disputten er hvorvidt Cappelen Damm har skaffe- og leveringsplikt for lydbøker til VB Boks strømmetjeneste Ebok Pluss. Daglig leder Lene Røren i Ebok.no mener bestemt at Bokavtalen tilsier at så er tilfellet, men hun får liten støtte fra både Bokhandler- og Forleggerforeningen.

Trine Stensen

Daglig leder av Bokhandlerforeningen, Trine Stensen avviser ikke kravet fra Ebok.no, men sier til BOK365 at Bransjerådet ikke er en tvistenemd, og at Bransjerådet dermed ikke har anledning til å gå inn i forhandlingene mellom partene.

Jenssen inhabil

Bransjerådet er utvalget som Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen har oppnevnt for å evaluere bestemmelsene i Bokavtalen – i forhold til en god kultur- og konkurransepolitikk. Fra bokhandlersiden møter administrerende direktør for Bokhandlerforeningen, Trine Stensen og Norli Libris-sjef John Thomasgaard. Fra den andre siden møter administrerende direktør i Forleggerforeningen, Kristenn Einarsson og formann i foreningen, Tom Harald Jenssen. I den aktuelle saken meldte naturlig nok, Jenssen seg inhabil. I hans sted møtte i stedet forlagsdirektør i Samlaget, Edmund Austigard.

– Ligger utenfor Bokavtalen

Daglig leder av Forleggerforeningen, Kristenn Einarsson er klar og tydelig i sin tale:

Kristenn Einarsson

– Bokavtalen er hjemlet av en forskrift som gir avtalepartene et unntak fra Konkurranseloven. Forskriften gir klare henvisninger til hva som omfattes av avtalen. Alt som ikke er nevnt der reguleres av Konkurranseloven, som for alle andre. De økonomiske avtalene partene imellom er ikke regulert av Bokavtalen. Ser man på tilleggsprotokollen om strømmetjenester, står det helt klart at bruken av leverings- og skaffepliktsklausulen forutsetter at partene er enige om de økonomiske betingelsene. Derfor konkluderte Bransjerådet med at denne konkrete saken ligger utenfor Bokavtalen og dermed utenfor Bransjerådets mandat. Dette har styrene i begge foreningene tatt til etterretning.

Einarsson konkluder at det følgelig er naturlig at den ene part har tatt konsekvensene av dette og bedt Konkurransetilsynet se på saken.

Tilsynet har med dette om partene ikke kommer til en snarlig enighet, foreløpig siste ord i saken.

(Saken er oppdatert)