Historisk debut fra skogsbygd

Hun debuterer med en roman som er basert på livet til hennes egen farmor, og skriver seg gjennom hundre år i en skogsbygd på Østlandet.

Debutant: Lise Galaasen

Debuterer med: Jenna

Sjanger: Dokumentarroman

Forlag: Vega

 

Bokens tre første setninger:

Det var i det Herrens år 1888, da sommeren stivnet i frostet glass på tjønn og sjøer og vatna ikke åpnet sin bølgende favn på ny før lenge etter nasjonaldagen det påfølgende år. Kornåret var skralt og fôrnøa stor. Fridtjof Nansen krysset som den første i verden Grønland på ski.

 

Fortell kort om boken din:

Den handler om et bygdesamfunn og en slekt fra 1888 til 1988. Hovedpersonen Jenna er sentral i den vesle grenda Galåsen i skogsbygda Trysil. Hennes personlighet, styrke og sosiale posisjon utgjør et kraftfelt i boka, og universet spinnet rundt henne og ektemannen Gustav. Skogsbygdene på Østlandet gjennomgår en omfattende forvandling i Jennas levetid, og på tross av sin tilsynelatende isolasjon spares de ikke for store dramaer. Jenna får erfare dette til fulle.

Boken kan leses på flere måter – som et kvinneportrett basert på livet til min farmor, som en familiesaga som skildrer store samfunnsmessige endringer.
Hvordan fikk du ideen til denne boken?

Historiene om min farmor Jenna er mange og har fulgt meg gjennom hele oppveksten. Hun ble framstilt som noe nær en helgen. Det gjorde meg nysgjerrig. Fascinasjonen og undringen steg etter hvert som tiåra la mer erfaring til mitt eget liv. Hva var det i hennes omgang med andre mennesker som gjorde at de løftet henne opp til noe umenneskelig godt? Hvem var hun egentlig? Hvordan var Jennas liv før jeg lærte henne å kjenne som farmor? Og hvordan var det egentlig å leve i en avsondret skogsbygd for hundre år siden?

Jeg ville utforske kvinnen Jenna og tiden hun levde i, og jeg ville finne ut noe om hvordan omgivelsene former og preger oss: familien og dens mønstre, stedet der vi vokser opp og storsamfunnet. Det siste er et stort, men viktig spørsmål som vi vel aldri kommer helt til bunns i.

 

Hva var det første du gjorde da du ble antatt?

Satte meg ned i en stol, trakk pusten dypt og lurte på om det var for godt til å være sant.

 

Hva tenker du om forlaget du debuterer på?

Vega har lang tradisjon for utgivelser med historisk tilsnitt og dyktige folk som står på for forlagets bøker. Et spennende forlag å utgi bok på.

 

Hva skal du bedrive sommeren med mens du venter på høsten og utgivelse?

Lese bøker og korrektur på min egen bok og forberede utgivelsen. Utover det øve meg på å ikke gjøre noenting.

 

Hva har vært viktigst for din skriving?

Et vanskelig spørsmål, da det er mange ulike faktorer som er viktige. Men om jeg må velge ut én, må det være noe så banalt som viljen til å skrive.

 

Ditt norske forfatterforbilde og hvorfor?

De som har vært viktigst for min egen skriving, er disse to: Karl Ove Knausgård og Merete Morken Andersen. Begge fordi de skriver knakende godt. Dessuten: Knausgård fordi han er tilsynelatende kompromissløs, er villig til å grave dypt for å finne mening og klarer å sette ord på vanskelige og til dels tabubelagte emner på en måte som får meg til å gråte og le. Allerede fra sin første bok trigget han min lyst til å skrive. Andersen fordi hun på ulike måter klarer å gi forfatterrollen et ansikt. Hun har lært meg mye både om skriving og om livet, som for meg er dypt integrert i hverandre. Jeg hadde ikke vært der jeg er uten henne.

 

Hvor ser du deg selv som forfatter om 10 år?

Det framtidsbildet er foreløpig bare i mitt eget hode.