Nominasjonsjuryen med de nominerte bøkene Foto Vibeke Røgler