Heller bilselger enn journalist?

Ytringsfriheten er under globalt press, mener FNs ekspert på menneskerettigheter og ytringsfrihet, Irene Khan. (Foto: Leif Gjerstad)

WEXFO: En ny internasjonal rapport viser at folk stoler mer på forretningsfolk enn politikere og journalister.

 – Mistillit er default-modus i dagens samfunn. Ny teknologi, nye allianser og populistiske politikere har alle bidratt til å svekke folks tillit til tilgjengelig informasjon. Vi har aldri trengt å være så bekymret for fake news som nå, sa menneskerettighetsjurist og FN-ekspert Irene Khan under åpningen av Wexfo i Lillehammer mandag, rett i forkant av  Litteraturfestivalen

Hun illustrerte dagens tilstand med å vise til den ferske internasjonale undersøkelsen Edelman Trust Barometer, der det framgår at folk stoler mer på forretningsfolk enn på politikere og media. I undersøkelsen hadde 61 prosent av de spurte svart at de hadde tillit til forretningsfolk, mens tilsvarende tall for politikere og media var henholdsvis 52 og 50 prosent.

– Disse tallene henger sammen med angrepet på ytringsfrihet i mange land. Digitale plattformer blir i alt større grad en slags statspoliti, og vi har de siste årene hatt en skremmende utvikling der både ytringsfriheten og journalisters sikkerhet er blitt svekket. Bare hittil i år er 36 journalister blitt drept på jobb, og andelen drap på journalister som blir oppklart er skremmende liten. Om noe, viser alt dette at ytringsfriheten ikke kan tas for gitt. Det er noe vi må stå opp for og stadig kjempe for, sa Khan.