Harry Hole løfter første kvartal

NUMMER 1: Jo Nesbø (foto: Thron Ullberg Salomonsson Agency)

Fire av åtte allmennbok-grupper er i minus etter første kvartal. Men "Tørst" hjelper godt på totalomsetningen.

Etter årets tre første måneder kan man begynne å gjøre seg noen tanker om den norske bokomsetningen, men selv etter et fullt kvartal skal man vokte seg vel for å trekke bastante slutninger.

Tre av fire sakprosa-grupper må tåle omsetningsreduksjon i forhold til samme periode i fjor. Men den største enkeltgruppen, norsk sakprosa for voksne, er såpass i pluss at den «nuller ut» de øvrige.

Alle tall i denne artikkelen er basert på omsetning fra distributør, ikke salg over disk.

 

Nesbø-effekten

Ser vi på skjønnlitteraturen er bildet omvendt, med tre av fire enkeltgrupper i pluss. Og det er norsk skjønnlitteratur, anført av Jo Nesbø, som står for den store bevegelsene. Førstekvartalene de siste årene illustrerer hvor mye det kan svinge: 30 mill. kr i 2014 ble halvert til 16 mill. i 2015 og nær halvert nok en gang til 7,7 mill. i fjor. I år er omsetningen oppe på nesten 27 mill. igjen. Det er liten tvil om at Jo Nesbø og Tørst har mange aksjer i det oppsvinget.

Splitter vi i stedet gruppene på voksne og barn, er tre av fire voksen-bokgrupper i pluss, mens tre av fire barnebokgrupper er i minus – hvilket er ulikt trenden vi har sett de siste årene. Men året er som kjent ennå ungt.

 

Digital-pluss

Ser vi på formatene er pocket-/billigbøker noe ned. Men bokbransjen glede seg over solide plusstall for nedlasting av lydbøker (+ 27 prosent), samt for e-bøker både rettet mot allmennmarkedet (+ 26 prosent) og undervisnings-/profesjonsmarkedet (+ 57 prosent). Også for skole- (+ 2,1 prosent) og lærebøker (+ 11,4 prosent) peker pilene oppover i første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor.

 

Allmennbokgruppene i 1. kvartal 2017

Øker:

Norsk skjønnlitteratur for voksne: + 243 prosent

Norsk sakprosa for voksne: + 14,8 prosent

Oversatt skjønnlitteratur for voksne: + 12,0 prosent

Oversatt skjønnlitteratur for barn: + 8,9 prosent

 

Ned:

Oversatt sakprosa for voksne: – 22,2 prosent

Norsk skjønnlitteratur for barn: – 12,7 prosent

Norsk sakprosa for barn: – 10,5 prosent

Oversatt sakprosa for barn: – 4,5 prosent

 

(Omsetning fra distributør ut til forhandler i årets tre første måneder, målt mot samme periode i fjor. Kilde: Forleggerforeningen / Forlagssentralen, Sentraldistribusjon, Vigmostad & Bjørke distribusjon, Lydbokforlaget, Cappelen Damm, Bokbasen, Mediaconnect)

 

 

(Foto: Thron Ullberg / Aschehoug)