– Har savnet en helhetlig satsing

IKKE BEKYMRET: Heidi Austlid og Forleggerforeningen.

Heidi Austlid og Forleggerforeningen setter sin lit til løftene de påtroppende regjeringspartiene har gitt. Viktigst blir bokloven.

Velgerne har talt og Jonas Gahr Støre får stortingsflertall for sitt Alternativ A med Arbeiderpartiet, Sp og SV. Hvorvidt konstellasjonen faktisk vil se dagens lys, vil tiden vise. Heidi Austlid, direktør i Forleggerforeningen, har uansett forventninger til en ny regjering:

– De som nå går fra opposisjon til posisjon både hver for seg, og samlet, har lovt å levere på boklov, innkjøpsordning, bibliotek, lesestrategi og styrking av læremiddelbudsjettene, fastslår Austlid, og legger til: – Vi skal være gode samarbeidspartnere og bidra til at løftene kan innfris. Det vil være til glede for lesere i hele landet og i alle aldre.

Savner helhetlig lesesatsing

– Hvor har den avtroppende regjeringen skuffet?

– Bokloven ble jo parkert tidlig av denne regjeringen, men helt på tampen ble arbeidet med utredning om bokbransjen iverksatt. Samtidig vil jeg si at jeg synes det har vært mangel på en helhetlig lesesatsing, trass i en erkjennelse av at barn og unge leser både mindre og dårligere enn før. Dette blant annet beskrevet i barne- og ungdomskulturmeldingen, sier Austlid. – Og manglende styrking av innkjøpsordningen, spesielt for sakprosa og barn og unge. Sist, men ikke minst, har den sittende regjeringen ikke levert på sin egen skolereform ved å sette skolene i stand til å kjøpe nye læremidler. Ved forrige skolereform ble det investert 1,6 mrd for å utstyre elevene med lærebøker og læremidler. I denne runden en brøkdel, og det har rammet elevene og lærerne.

Boklov viktigst

Med av tro, håp og kjærlighet, virker bokloven å være det aller viktigste. Heidi Austlid understreker at denne blir sentral:

– Boklov er viktig for å skape og spre litteratur, og sikre bredde, mangfold og kvalitet. Det aller viktigste er å få en boklov som gjør spillereglene i det norske markedet like for alle aktører, og som regulerer fastprisen som det aller viktigste. Så må det være en balanse mellom lov, som er absolutt, og forskrift der det vil være rom for noe mer fleksibilitet. Det også fordi vi ikke vet hvordan morgendagen ser ut og utviklingen skjer enormt raskt. Med boklov, og andre vilkår, vil vi fremdeles sikre språket, god produksjon av litteratur og kunnskap. Derfor må boklov ikke sees på isolert sett, men som en del av totalen, og som gjør at vi fortsatt kan være og utvikle oss som et lesende folk.

Det vil vel være litt forskjellige meninger blant dine egne medlemsforlag om hva som skal vektlegges i lov og forskrift. Hvordan ser du for deg denne prosessen?

– Ja, det er uenigheter, men det lever vi med. Nå vet vi jo at det kommer en boklov, og det er det viktigste. Jeg håper hele bransjen blir godt involvert i dette arbeidet. Det viktigste er ikke om loven kommer de første 100 dagene. Det viktigste er en god og involvert prosess og som gjør at vi får en boklov som funker. Og Forleggerforeningen og medlemmene våre skal være en god samarbeidspartner.