Gyldendal går inn i nytt forlagshus

NY FORLAGSFAMILIE: Tidlig slektstreff med fra v. Per Nordanger, Håkon Harket, Bjørn Smith-Simonsen, og sittende: Tørres Thuv.

Dreyer, Pax, Press og Spartacus etablerer nytt forlagshus, med Gyldendal-konsernet som partner og medeier.

– Det er en modell for mangfold og vekst. Med Gyldendal på laget får vi en langsiktig eier inn, og får et slags vern mot hva som har skjedd med andre små og mellomstore forlag: at de blir kjøpt opp eller går overende og forsvinner, sier Håkon Harket, som skal lede det nye forlagshuset «Forente forlag» – hvor Press, Spartacus, Pax og Dreyer/Omnipax nå går inn i samme selskap.

Felles eierskap

Forlagene skal samlokaliseres og videreutvikles som selvstendige imprint med samme navn som i dag, men under felles eierskap, styre og administrasjon. Gyldendal vil etter transaksjonen ha en eierandel på 50,1 prosent i Forente forlag. De resterende prosentene vil via ymse holdingselskap fordele seg med grovt regnet 30 prosent på Spartacus/Pax/Dreyer-sfæren, mens Press-eierne vil sitte med rundt 20 prosent av aksjene.

Det er ikke snakk om forlagskjøp i tradisjonell forstand, men at Gyldendal tilfører betydelig arbeidskapital til den nye forlagsfamilien.

Offensivt trekk

Overfor Bok365 understreker Harket at dette er vel så mye et offensivt som et defensivt trekk:

– Hver for oss har forlag av vår størrelse ikke ressurser til å utnytte mulighetene som ligger der i dag fullt og helt. Med Gyldendal på laget får vi mulighet til å gjøre en helhjertet digital satsing, styrke den kommersielle kraften og sørge for god sekundærutnyttelse av allerede investert kapital. I forlagene våre ligger det mye backlist av verdi, hvor vi kan digitalisere utgivelseslisten og produsere for lyd. Gjennom Gyldendal får vi også tilført mye kompetanse vi selv ikke har og vi får en solid langsiktig partner. Tanken er å forene den kreative kraften i små kvalitetsbevisste miljøer, med rasjonaliseringsgevinsten og løftekraften som en større samlet enhet vil kunne gi.

Den nye forlagsfamilien vil få adresse utenfor Gyldendalhuset.

Forlagsnavnene består

UNDER SAMME TAK: Per Nordangers Spartacus og Håkon Harkets Press deler allerede i dag adresse i Kongens gate. Nå skal familien vokse.

Under Forenede Forlag-paraplyen vil man finne fire redaksjonelle enheter: Press, Spartacus, Pax og Dreyer, under hver sin redaksjonelle ledelse. Kabalen i den nye organisasjonen er ikke hundre prosent lagt ennå, men redaksjonene og forlagenes bemanning vil bestå som i dag: 

– Vi blir rett i underkant av tretti medarbeidere i det nye forlagshuset, kan Spartacus-forlegger Per Nordanger berette.

De gamle forlagsnavnene forsvinner altså ikke. Tvert imot er det disse navnene leserne fremdeles vil møte på bokomslagene:

Det er de som er merkevarene og som skal utnytte potensialet sitt bedre i den nye konstellasjonen. Vi kan konsentrere oss om det vi er best på: å utgi gode bøker, sier Spartacus-forlegger Per Nordanger, og legger til: – Samlet har de fire forlagene en fartstid på over 150 år – år som har lært oss å kombinere nøysomhet og kvalitetsforleggeri. Jeg er helt sikker på at vi vil kunne bidra godt inn i samarbeidssfæren med Gyldendal.

Vil se mer til oss

Aller eldst i flokken er Pax, som så dagens lys allerede i 1964 – forlaget Jens Bjørneboe reddet fra konkurs ved å overdra pocketrettighetene sine dit. Riktignok ble forlagsfetter Dreyer født allerede i 1942, men forlaget har vært borte fra arenaen noen år underveis.

MEDIE- OG FORLAGSHØVDING: Mange har spekulert i hva som ville skje med Bjørn Smith-Simonsens forlagsrike. I dag kom svaret.

Forlagssjef i de to nevnte, Bjørn Smith-Simonsen, fremhever at den nye konstruksjonen gjør forlagsfamilien bedre rustet til å møte fremtiden:

– De ulike forlagene har de siste ti årene hatt stor betydning for den norske bokøkologien og vi legger nå til rette for at de skal kunne fortsette å gjøre det i tiårene fremover.

– Vil det se en redaksjonell dreining i det nye forlagsfellesskapet?

– Nei, men jeg tror man vil se mer til oss, enda mer av hva vi har vært på vårt beste, sier Håkon Harket til Bok365. Han legger til: – Ingen av de forlagene som nå har funnet sammen har gått etter de fruktene som henger lavest. Det har handlet om å utvikle godt forleggeri som del av et samfunnsoppdrag.

Unike kvaliteter

Gyldendals konsernsjef Tørres Thuv ser med begeistring på samarbeidet og mener det er avgjørende å bidra til fortsatt stort mangfold ved å styrke denne typen forlag.

– Dreyer, Pax, Press og Spartacus har alle en lang historie og har hver for seg unike kvaliteter. Vi har stor respekt for arbeidet disse miljøene gjør og ser frem til å bidra til at de kan utvikle seg videre som del av det nye forlagshuset, sier Tørres Thuv. – Sammen kan Forente Forlag og Gyldendal styrke attraktiviteten og konkurransekraften i et marked hvor konkurransen om tiden og oppmerksomheten til lesere og lyttere blir stadig større.

– Sterk tiltrekningskraft

– Flere andre forlagshus – som Cappelen Damm, Vigmostad & Bjørke og Strawberry/Bonnier – har de siste årene kjøpt en rekke mellomstore og mindre forlag, Gyldendal har valgt å avstå. Hvorfor har dere endret strategi her?

– Vi har registrert en utvikling de siste årene hvor mindre forlag har et uforløst potensial i møte med digitaliseringen og et mer sammensatt marked. Dette er forlag som er viktig for bredden og mangfoldet i den norske bokbransjen, og Gyldendal har utviklet kompetanse, systemer og infrastruktur som de kan dra nytte av. Den kreative kraften i Dreyer, Press, Pax og Spartacus er sterk, og behovene de uttrykte passet godt sammen med det vi kan tilby. Ved å gå inn som eiere bidrar vi også med kapital som vil øke handlingsrommet til forlagene, sier Tørres Thuv til Bok365.

– Hvordan ser du på Forente Forlag i forhold til virksomheten Gyldendal allerede har på hus?

– De fire forlagene har sterke merkevarer, distinkte profiler og kvaliteter som gir et reelt bidrag til mangfoldet i bransjen, og som vi mener vil styrke Gyldendalkonsernets profil som kultur- og breddeforlag. De har over titalls år hatt en sterk tiltrekningskraft og utviklet forfatterskap og betydelige kataloger som vi sammen skal sørge for når ennå flere lesere og lyttere, sier Thuv.

Markante stemmer

Håkon Harket og Per Nordanger har også vært to av de mest markante stemmene når bokbransjespørsmål har vært oppe til debatt. Blant annet har de to vært meningssterke både i spørsmål knyttet til den vertikale integrasjonen i bransjen, og i diskusjonen rundt såkalt rabattak, eller avanseregulering, i den kommende bokloven. Kommer de nå til å dempe seg med Gyldendals inntreden?

– Nei, det tror jeg rett og slett vi ikke er i stand til, sier Per Nordanger.

– Det ligger neppe noen slik forventning hos Gyldendal, supplerer en lattermild Håkon Harket.