Problemstillingene rundt ideologien

SAKLIG ONSDAG: "Islamisme: Ideologi og trussel" ser nærmere på problemstillingene som omringer denne religiøse ideologien.

Temaet islamisme har de siste årene blitt særlig aktualisert gjennom fremveksten til IS, og ikke minst terrorhandlingene på det europeiske kontinentet. Men hva begrepet islamisme innebærer er kanskje mer usikkert. Det som derimot er sikkert er at spørsmålene som omringer denne religiøse ideologien er avgjørende for vår samtid, og årene som kommer.

 

Det finnes ingen enighet om hvilken definisjon av islamisme som er den riktige, og det er nettopp her man må begynne. Islamisme forsøker å se de aktuelle problemstillingene omkring islamisme fra ulike vinkler og ulike forståelser. Dette, ikke for å komme frem til en definisjon med to streker under svaret, men heller som et ledd i samfunnsdebatten – et ønske om  en kunnskapsbasert debatt.

 

Islamismecover

 

Islamisme: ideologi og trussel er den syvende boken i en serie om totalitarisme, ekstremisme og demokrati i regi av Nettverk for studier av totalitarisme og demokrati (NEST) ved Universitetet i Oslo. Øystein Sørensen, en av redaktørene og bidragsyter til Islamisme, ønsker at boken skal formidle, og kanskje også provosere.

 

 

 

 Øystein Sørensen

 

Navn: Øystein Sørensen

Aktuell med: Islamisme: Ideologi og trussel (Dreyer forlag)

 

 

 

 

 

 

Hvorfor har dere valgt å skrive akkurat denne boka?

Det er jo stor oppmerksomhet om islamistiske terrorister som Al-Qaida og IS – Den islamske staten. Vi ønsket å sette dette fenomenet inn i et større historisk og ideologisk perspektiv. Særlig har vi vært opptatt av de ideene som er felles både for terroristene og for ikke-voldelige islamister.

 

Hva er det de fleste misforstår med ideologien islamisme?

Mange greier ikke å skille mellom islamisme og islam. Jeg synes også at det er enkelte som definerer islamisme altfor vidt, selv om man kanskje ikke kan kalle det en misforståelse.

 

Kort fortalt: Hvordan skal man forstå islamisme, særlig i forhold til religionen islam?

Vi må skille mellom religionen islam og den politiske ideologien islamisme. Islamisme bygger på en tolkning av islam, men den er ikke identisk med islam som sådan. Men så er det naturligvis problematisk at islamister selv ikke vil godta noe sånt skille – de hevder at de forfekter islam kort og godt, og den eneste rette formen for islam.

 

 Er Islamisme et rent moderne fenomen?

Både ja og nei. Islamismen har røtter langt bakover i tiden. Men i moderne forstand er den oppstått i kjølvannet av første verdenskrig. Sånn sett på linje med totalitære ideologier som fascisme og nazisme – selv om den naturligvis skiller seg fra disse på mange måter.

 

Hvor store forskjeller er det mellom de ulike bevegelsene som blir definert som islamistiske?

Svært store forskjeller: Alt fra terrororganisasjonen IS til fredelige politiske partier som deltar i mer eller mindre demokratiske politiske sammenhenger. For en god del av de siste partienes vedkommende vil jeg mene at det er tale om en islamisme light – islamistiske ideer som blir kombinert med en del annet tankegods. Men det finnes også islamistiske grupper som deltar i politiske institusjoner de egentlig er mot og vil avskaffe hvis og når de får sjansen til det.

 

Hva ønsker dere at folk skal få ut av boken deres?

Å bli opplyst, kanskje også å bli provosert.

 

 Tre egne favoritt dokumentarbøker som du vil anbefale videre?

Hvis jeg skal foreslå en bok i samme gaten som vår bok, så satser jeg på Mehdi Mozaffaris Islamisme – en orientalsk totalitarisme. Den finnes foreløpig bare på dansk. I litt videre sammenheng, men fortsatt i det samme territoriet: Norman Cohns The Pursuit of the Millennium og Alan Bullocks Hitler and Stalin: Parallell Lives.