Bransjetallene: Godt sommersalg

Katrine Engberg selger godt i pocketformatet.

MÅNEDSSTATISTIKKEN: Bokomsetningen viser bra tall for juli. Skolene kjøpte bøker til skolestart, mens pocketsalget hentet seg noe opp.

Forleggerforeningens salgsoversikt for juli er hyggelig lesning. I feriemåneden ble det omsatt bøker fra forlagene for mer enn 200 millioner kroner. Det aller meste av dette var skolebøker. Så langt i år er det solgt bøker for 850 millioner, det er omtrent 90 millioner mer enn i fjor. Salget fordeler seg med omtrent like andeler på læremidler og på allmennbok. Vi snakker med andre ord om en oppgang i omsetningen på hele 12 prosentpoeng.

Skoleboksalget viser oppgang

Fagfornyelses-reformen har naturlig nok, medført økt salg av lærebøker. Når Bok365 i år har kunnet rapportere om glitrende økonomitall fra de største forlagene, sist Aschehoug, har dette sammenheng med reformen. Av juli salget som tilsammen var på rundt 210 millioner kroner, er så mye som 140 millioner å henvise til salg av skolebøker.

De fire store forlagene har syltet store investeringer i påvente av fagfornyelsen. Selv om de nå kan høste av investeringene, er det langt fra hva man hadde kunnet forvente. Skoleboksalget ligger eksempelvis fortsatt 20 millioner under tilsvarende tall for fire år siden. I forhold til fjoråret er imidlertid økningen 37 prosentpoeng.

I tillegg til selve boksalget har forlagene hittil i år solgt digitale læremidler til skolene for 65 millioner kroner. Denne omsetningen er ikke inkludert i månedsstatistikken.

Norsk sakprosa går godt

Norsk sakprosa er vinneren blant gruppene innen allmennbok. Oppgangen er på hele 18 prosent i voksensegmentet og har allerede passert 100 millioner i år. Norsk skjønnlitteratur viser imidlertid en nedgang på 5 prosent. Omsetningen summerer seg her til kun 38 millioner.

Forlagene hadde ved utgangen av juli solgt skjønnlitterære bøker for til sammen 167 millioner i år, mens sakprosaen stod for 148 millioner. Årsaken til at skjønn- passerer sakprosaen er sterke tall for oversatte romaner. Det er nok å nevne Lucinda Riley og Victoria Hislop. Så langt i år er oppgangen for oversatt skjønnlitteratur på 8 prosent og omsetningen summerer seg til 52 millioner kroner.

Pocket henter seg

Strømmetallene er ikke inkludert i månedsstatistikken, noe som selvsagt forringer verdien av bransjetallene. Vi er fortsatt uten strømmetall for andre kvartal, men tegn tyder på at den eksplosive veksten har dempet seg. Salget av pocketbøker har lidd under den sterke veksten for lydbøkene.

I sommer har imidlertid fallet i pocketsalget dempet seg. I vår utgjorde nedgangen i billigbok-segmentet så mye som 35 prosentpoeng i forhold til fjoråret. Ved utgangen av juli er nedgangen redusert til «kun» 20 prosent, noe som antagelig betyr at boka fortsatt har sin plass i strandkurven.

Her kan du lese alle juli-tallene: Månedsstatistikken per juli 2021