Blir det nye Davos?

INTERNASJONAL MØTEPLASS - IGJEN: Lillehammer (foto: iStock)

Planene om å skape en «Ytringsfrihetens Davos»-konferanse på Lillehammer rykker nærmere. Neste uke blir World Expression Forum stiftet.

Bok365 omtalte i februar i fjor de gryende planene om å skape et «ytringsfrihetens Davos» på Lillehammer. Så kom pandemien, men planene ble slett ikke parkert for godt. Nå nærmer de seg realisering: På tampen av neste uke blir World Expression Forum A/S (WExFo) stiftet. Dette skal bli et internasjonalt møtested for ytringsfrihet i Norge, gjennom en årlig konferanse på Lillehammer.

– Vår ambisjon er at denne skal bli like viktig for ytringsfrihetsarbeidet, som World Economic Forum er for drøftelsene om utviklingen av verdensøkonomien. Arrangementet skal være til inspirasjon internasjonalt, nasjonalt og lokalt, sier initiativtaker og prosjektleder Kristenn Einarsson, tidligere direktør i Den norske Forleggerforening og sentral i den internasjonale forleggerforeningen (IPA) gjennom en årrekke.

Behov for drøftinger

PROSJEKTLEDER: Kristenn Einarsson.

I det innledende arbeidet har Einarsson hatt med seg en arbeidsgruppe bestående av Arne Vestbø (generalsekretær i Norsk Faglitterære forfatter- og oversetterforening), Kjersti Løken Stavrum (adm.dir. Tiniusstiftelsen og styreleder i PEN Norge), Mads Nygaard (konsernsjef og forlegger), Marit Borkenhagen (daglig leder Norsk Litteraturfestival), Olav Brostrup Müller (kultursjef Lillehammer kommune) og Randi Øgrey (administrerende direktør i Mediebedriftenes Landsforening).

– At det er behov for å drøfte ytringsfriheten har vel sommerens diskusjoner gitt oss nye bevis på, fastslår Kristenn Einarsson.

Digital og fysisk

Arrangementet legges til Lillehammer, første gang i mai 2022, mandagen og tirsdagen i samme uke som Norsk Litteraturfestival. Den årlige møteplassen kan også utvides ved at enkeltorganisasjoner, bransjer og andre med felles interesser kan ha sine egne arrangementer i tilknytning til WEF. Dermed får vi utnyttet at nøkkelpersoner fra hele verden, i egne rekker og eksterne foredragsholdere finnes i Norge disse dagene. Det bør også legges til rette for at organisasjoner kan ha internasjonale og nasjonale møter i tilknytning til arrangementet.

Hva blir ambisjonsnivået med tanke på antall deltagere og nasjoner? 

– Vi tror det blir en hybrid konferanse, digital og fysisk. Opprinnelig var ambisjonen 300 personer fra mange land. Covid-situasjonen og reisevilje vil ha betydning.

26 aksjonærer

Allerede nå er World Expression Forum (WExFo) i ferd med å sikre et solid økonomisk fundament. Forleggerforeningen har sagt seg villig til å gi en støtte på kr. 500.000 i året i fire år. Kopinor vil støtte dannelsen av WExFo med et etableringstilskudd på kr. 500.000 og en støtte til arrangementet i 2022 med kr. 500.000. Fritt Ord har gitt en støtte på 400.000 til etableringen og de vil behandle en søknad om 500.000 til arrangementet i 2022, når et program foreligger høsten 2021. Søknader om støtte og finansiering er til behandling på flere andre fronter.

I tillegg har man lagt ut WExFo-aksjer og solgt 42 a kr. 25.000 fordelt på 26 aksjonærer – hovedsakelig til forlag og organisasjoner. Dette gir en foreløpig egenkapital på 1.050.000. Einarsson understreker at ytterligere aktører vurderer aksjekjøp, og at rekrutteringsprosessen i visse bransjer og internasjonalt bare så vidt har begynt.

Man tar sikte på at WExFo A/S skal være operativt allerede fra 1. september.

WExFo vil få sin egen daglig ledelse. Det er også fremforhandlet en samarbeidsavtale mellom World Expression Forum A/S og Norsk Litteraturfestival (NL).

– Mange av driftsoppgavene vil bli løst av Litteraturfestivalen. Dette gir en kostnadseffektiv løsning med synergieffekter, kan Einarsson berette.

Tilgang til informasjon

Hvilke enkeltemner vil være mest brennbare for den alle første konferansen til våren? 

– Etter stiftelsen skal styret sette ned et faglig råd som får ansvaret for programmeringen. Styret vil få et notat fra arbeidsgruppen med en rekke forslag til arbeidet fremover. Der finnes også en liste over mulige temaer. Overordnet kan det være interessant å se på den «formelle» utviklingen av ytringsfriheten omkring i verden – hva kan gjøres for at så mange som mulig tar i bruk ytringsfrihetsmulighetene og utfordringene med å legge til rette for at den enkelte har tilgang til informasjon som gir muligheten til å være en opplyst borger, sier Kristenn Einarsson.