– Gir mer makt til de største

BEHOLD KATEGORI 2: Det mener gründer og daglig leder Kristin Over-Rein i BoldBooks. Foto: Marit Reisjaa Karlsen

Selvpubliserings-gründer og Forfatterforbundets leder er enige: Bevar kategori 2 i innkjøpsordningen.

– Fjerner de kategori 2, gir det enda mer markedsmakt til de største. Det blir utfallet, sier Kristin Over-Rein. BoldBooks-gründeren kjenner mange av utfordringene til både selvpublisister og små enkeltforetagende som bruker kategorien.

– Katergori 1 fungerer i praksis slik at du må sende bøker til alle bibliotekene gratis og hvis du er heldig og blir innkjøpt, får du det dekket. De aller færreste har økonomiske muskler nok å ta den sjansen.

– Blir nødvendigvis ensretting av det?

– Kanskje ikke på sjanger, men det blir en større maktubalanse og vi har allerede for stor maktkonsentrasjon. De store blir sterkere.

– Har du andre løsninger?

– Jeg synes de tenker så gammeldags. At det skal sitte et råd, lese alle bøkene – man kunne brukt teknologi til å gjøre det enklere og smidigere for å lage et system som har legitimitet. Vi var hos Kulturdeptartementet på en workshop i 2019 som handlet om forfatterøkonomi. Da foreslo jeg ny måte å tenke innkjøpsordning på og står ved den fortsatt: Vurderingen bør være anonym slik at de som skal vurdere ikke vet hvilket forlag og hvilken forfatter som har sendt inn. Legg alle manusene i en database. Vi kunne også hatt et utvalg også bestående av biblioteksansatte, det er jo de som skal formidle bøkene, og spurt hva de synes om manusene. Så vil andre bibliokarer enten følge de anbefalingene – eller kjøpe andre titler, sier Over-Rein.

Oterholm: – Melder på for mye

Katgori 2 gjelder i år kun for nye forlag. Her kan man melde opp en bok, få den vurdert, uten å måtte sende 703 eksemplarer til alle bibliotekene samtidig. Det gjør forlaget først om bok blir innkjøpt. men kategori 2 har også blitt «for populær» og laget kø hos Kulturrådet.

– Forlagene melder på for mye sa Anne Oterholm i et intervju med BOK365 i sommer. Hun er rådsmedlem og leder i Kulturrådets faglige utvalg for litteratur.

Les: Skjærer hardt i skjønnlitteratur

Oterholm måtte også slippe nyheten om at både forlag og forfattere fikk avkorting i utbetalingene. Hun henviste da til litteraturutdredningen fra Høgskulen i Volda, den som ble lagt frem i dag.

 – Havner i klem

En av de små forleggerne som har brukt kategori 2, er Tom Gaudland i Forlagshuset Vest i Sandnes.

– Små forlag havner i klem. Vi står i et trangt smug og kan ikke flytte oss. Det blir en forferdelig konkurransevridning, sa Tom Gaudland til Aftenposten i dag. Han ønsker seg tilbake til den gamle ordningen, at man kunne melde opp i kategori 2, men mot et gebyr, ikke gratis, som i dag.

Også direktør i Forleggerforeningen, Heidi Austlid, mener at en fjerning av kategori 2 kan komme til å skade noen av de mindre forlagene.

– Vi må diskutere kompenserende tiltak. Kanskje skal vi se på andre type modeller for næringsutviklingsstøtteordninger. Det kan vi ikke ikke putte inn i innkjøpsordningen. Hvis vi fjerner kategori 2, må vi sørge for å opprettholde bred representasjon av forlag, sa hun i debatten på Litteraturhuset i dag.

Vil ikke fjerne

VIL HA KATEGORI 2: Eystein Hanssen i Forfatterforbundet

– Klarer dere å holde deres medlemmer i skinnet? spurte samtaleleder Haakon Bekeng-Flemmen i debatten på Litteraturhuset i dag og spørsmålet gikk til Eystein Hanssen i Forfatterforbundet som sier et bestemt nei til å fjerne kategori 2:

– Realistisk sett kommer det ikke nok penger til ordningen. På et eller annet vis vil dette begeret renne over. Småforlag har bare ett år på seg i kategori 2 og så må de over til kategori 1. Det er kort tid, man får ikke bygget opp forlag på den tiden. Forlagene burde fått mer tid på seg sa Eystein Hanssen i Forfatterforbundet.

Og konsekvensen ved å fjerne kategori 2?

– Da vil du se folk spekulere i dette og starte småforlag som utgir en bok, slår seg konkurs etterpå og melker dette systemet. Det er fullt mulig, sa Hanssen.