Gina Tandberg – Bokmerke, bosatt i Berlin

Jeg vil anbefale Frøydis Sollid Simonsen lille, men akk så utsøkte forfatterskap. Hver morgen kryper jeg opp fra havet og Dyr, sortert etter alder virker så unnselige, men er like fasettrike som insektøyet. Forfatteren blander forunderlige fakta, personlige tanker og betraktninger rundt tilværelsen i en assosiativ tankestrøm som innbyr til refleksjon. Hvem hadde trodd at biologi kunne være så uendelig vakkert.