Jonas Gardell: – Du må gå av. Nå.

Jonas Gardell er sterkt kritisk til kultur- og demokratiminister Amanda Linds håndtering av kulturbransjen under coronakrisen.

I Sverige blir det stadig sterkere uro rundt hvordan corona-restriksjonene slår ut for kulturbransjen. Stadig flere kritiske røster hever seg mot kultur- og demokratiminister Amanda Lind, melder boktugg.se.

KRITISK: Jonas Gardell (foto: Thron Ullberg)

En av dem så går lengst er forfatter og komiker Jonas Gardell. I en kronikk i Expressen krever han ministerens avgang: «Amanda Lind, du må gå av. Nå. Vi må få en virkelig kulturminister. En som kan noe, det aller minste, om bransjen», skriver han. Gardell er en av flere som gjennom sommeren har kritisert hvordan håndteringen av kulturen skiller seg fra andre bransjer. I kronikken spør han: «Hvorfor er det OK med et åpent Ullared, men ikke et åpent Gröna Lund? Hvorfor er det OK med et fullstappet fly, men ikke et fullsatt teater?»

Jonas Gardell beskylder regjeringen er inkonsekvente og mener Amanda Lind er en svak minister.

Også Dagens Nyheter har, på lederplass, reist spørsmål rundt hvordan kulturministeren har møtt kritikken og kravene om tydeligere kommunikasjon:

«Tenk om vi i stedet hadde hatt en ordentlig kulturminister, en person som identifiserte seg med sitt oppdrag. Noe som gjenkjente lengselen både hos kunstnerne og publikum», skriver DNs Barbro Hedvall.

 

(Foto Amanda Lind: Kristian Pohl / Regeringskansliet)