Forvalter kunnskapsverdier

BOKFJES: «Mørk, bestialsk, komisk og interessant». Hvilken bok er det Liv Blom-Stokstad snakker om?

Denne uka holder Bokfjes-spalten seg på Sehesteds plass, etter at forlagssjef Hege Gundersen i Universitetsforlaget ga stafettpinnen videre til Liv Blom-Stokstad, forlagsdirektør i Gyldendal Akademisk. Sistnevnte satser kortreist både når hun skal løfte frem språk og folk hun virkelig verdsetter i bokbransjen.

– Hva jobber du mest med akkurat nå?

– Jeg jobber mest med noen anbudsprosesser for tiden, i tillegg til at jeg forsøker å motivere og legge til rette for at folk skal oppleve utfordring, kontinuitet og mestring i jobben sin.

– Bokbrøken: Hvordan er dine lesevaner – hvor stor andel av boklesingen er forbundet med jobb og hvor mye er ren fornøyelse?

– Det meste jeg leser er av ren fornøyelse, og akkurat nå har jeg fått gleden av å jobbe med et faglig manus, så da blir det 50/50. I tillegg: ved siden av jobb studerer jeg deltid til en mastergrad innen økonomi og ledelse. For å lære nye fag må jeg jobbe aktivt med tekst på flere måter for å klare å anvende teoriene i praksis. Flere av pensumbøkene har jeg også digitalt, slik at jeg lett kan søke opp definisjoner og forklaringer. Dette er nyttig når jeg skriver på masteravhandlingen eller løser eksamensoppgaver. Jeg bytter på å utnytte funksjonaliteten i de ulike formatene.

– Trekk frem en i bokbransjen du virkelig verdsetter – og hvorfor?

– Jeg verdsetter kombinasjonen av alle de dyktige ansatte i Gyldendal Akademisk, som til sammen skaper svært gode resultater. Kompetente, grundige og tålmodige folk som utvikler, forvalter og markedsfører kunnskapsverdier som har stor betydning innenfor en rekke sentrale utdanninger, profesjoner og fagmiljø i Norge. Det er brukt mye tid og ressurser på å bygge opp og innarbeide våre porteføljer i nært samarbeid med forfattere og fagmiljø. I tillegg har vi en god gjeng med nye ansatte som har startet siste året. De kommer inn med energi og superaktuell kunnskap og kompetanse som vi lærer av.

– Hvis du skulle løfte frem en virkelig god bok du har lest det siste året – hvilken velger du?

– Den boka som har bergtatt meg mest siste året er Jeg foreslår at vi våkner av Beate Grimsrud. Et magisk kunstverk fullt av håp, dyp fortvilelse og eksistensielle, fantasifulle betraktninger. Grimsrud beskriver tid og tilstedeværelsen i tiden på en lekende, innsiktsfull og kreativ måte.

Av andre kule og interessante bøker vil jeg trekke frem Ut av mørket skinnende lys av zimbabwiske Petina Ghappa. Den kom på norsk i fjor. Mørk, bestialsk, komisk og interessant, skildret gjennom to av Dr. Livingstone sine tjenere. Perspektiver som utfordrer europeisk kolonihistorie, og fortellingene om vestlige oppdagelsesreisende på det afrikanske kontinentet under Viktoriatiden.

– Hva gleder du deg mest til å gjøre når pandemien endelig slipper taket?

– Fysisk kontakt, dialog og fellesskap med ansatte, kolleger og samarbeidspartnere blir bra.

Digitale kommunikasjonskanaler er effektive, men ikke som en fullgod erstatning for menneskelige kontakt, intuisjon og sosialt nærvær.

– Hva ville du helst blitt spurt om? (Og hva ville du svart?)

– Kan du si noe om betydningen av at forlagene tilbyr norske lærebøker i høyere utdanning? – At utdanningsinstitusjonene velger norske lærebøker på pensum er avgjørende for å ivareta og utvikle norsk som fagspråk. Forlagenes satsing på et bredt utvalg av konkurrerende lærebøker gir stor valgfrihet for akademia når de skal beslutte pensum. Lærebøkene er utviklet av faglitterære forfattere – ofte forelesere og forskere ved Universitet og Høgskoler. Bøkene er pedagogisk tilpasset til studentene, behovene og konteksten i utdanningene og i norsk arbeidsliv. Ikke minst vet vi at bøker på studentenes eget språk fremmer læring.

Liv kaster stafettpinnen over til forlagssjef i Samlaget, Håkon Kolmannskog.