Sigurd Helseth har gått bort

Sigurd Helseth (1945 - 2021) - foto: Grethe Ørbeck Bjørner

Forfatter Sigurd Helseth døde tirsdag 19.oktober i sitt hjem på Sagene i Oslo, 76 år gammel. Helseth er av mange regnet for å være en av våre fremste og mest særegne poeter.

En utforskende lyriker

Sigurd Helseth ble født i 1945 i Ålesund og debuterte i 1975 med diktsamlingen Samfunnet tetner til.

I Helseths diktning gjaldt det helt fra debuten, stadig å utforske av diktets mulige former og poesiens språklige uttrykk. Hans poetiske univers er genuint eksperimentelt og forener sanselighet med erfaringspreget mytisk stoff og eksistensiell lidenskap. I de to siste utgivelsene utforsket han haikuformen på en egenartet måte.

Gjennom hele forfatterskapet vekslet Helseth mellom bruken av nynorsk og bokmål.

Sigurd Helseth skrev prosatekster, skuespill og essays, men lyrikken var hans hovedfelt med hele femten utgitte diktsamlinger, den siste Skuggar av glas, utkom i fjor. Han var godt i gang med en ny samling dikt som han jobbet med inntil det siste.

Hyllest til forfatterskapet

I 1995 utkom essaysamlingen Den blyge torden hvor forfattere og kritikere fra Norge, Sverige og Danmark skriver om sine møter med Helseths forfatterskap.

Boken ble utgitt i forbindelse med hans 50-årsdag med lyriker Hanne Bramness som redaktør. Bramness var også redaktør for Det skapende øyet, dikt i utvalg sammen med Arild Vange og Gunnar Wærness, som utkom i forbindelse med Helseths 70-årsdag i 2015.