Forfatter Arvid Torgeir Lie er død

DØD: Arvid Torgeir Lie 1938-2020. Foto: Gyldendal.

Lyrikeren fra Tokke i Telemark debuterte i 1967 og ble 81 år gammel.

– Jeg glemmer jeg aldri første møte med 39 fragment over ein harmonika fra 2001. En makeløs diktsamling i norsk litteratur. Og en makeløs dikter var han hele veien, fant jeg etterhvert ut. Om det så var den tidligere mer «tradisjonelle modernistiske» poesien, de senere illuminerende korte zen-aktige diktene, eller i gjendiktningene han gjorde, som den fabelaktige Den forsvinnende lungas syndrom av Miroslav Holub. Hvil i fred, Arvid Torgeir Lie. En stor stor poet! skriver dikteren, formidleren og programlederen Endre Ruset på Facebook.

Arvid Torgeir Lie debuterte med Under fuglens vengjekross i 1967, den første av mange lyrikkutgivelser frem til han skrev sin første samling noveller i 1986.

Kvardagens erfaringar

«Arvid Torgeir Lie var ein framståande moderne lyrikar. Stoff til dikta sine henta han frå kvardagens erfaringar. Han skapte eit eige og særprega kunstnarleg uttrykk som er direkte og overrumplande, på ein måte som minner om naiv målarkunst.

Lie voks opp i Skafså i Telemark, i eit arbeidarmiljø knytt til gruvedrift og kraftutbygging. Etter examen artium frå gymnaset i Rjukan 1958 studerte han ved Universitetet i Oslo, men braut av etter ei tid. Midt i 1960-åra flytte han tilbake til Telemark, til Seljord, og hadde nokre år tidsavgrensa jobbar som skogs- og anleggsarbeidar. Allereie i ungdommen hadde Lie planar om å bli kunstnar.»

skriver Norsk biografisk leksikon.

Skjønnlitterære utgivelser

Mot det ærlege lyset: Ordspelarens skygge. Dikt 2011
Innfor den myndige og den umyndige beretninga. Dikt 2006
39 fragment over ein harmonika. Dikt 2001
Eksakthet, nærvær. Dikt 1995
I eit Bergsto-år og andre dikt. 1990
Den nye maskina. Noveller 1986
Dikt i utvalg (ved Kjell Heggelund). 1982
Eit merkeleg hus. Dikt 1981
Sju svingar opp. Dikt 1976
Sol og sekund. Dikt 1973
Skrive og tenke. Dikt 1971
Frå eit halvt liv. Dikt 1969
Snøvinter. Dikt 1968
Under fuglens vengjekross. Dikt 1967

Gjendiktninger
Eugène Guillevic: Skåpet var av eik. 1997 (Aschehoug)
Miroslav Holub: Den forsvinnande lungas syndrom. 1994

Priser
2007: Doblougprisen
2006: Melsomprisen
1995: Halldis Moren Vesaas-prisen

(kilde: Gyldendal)