Får forhandlingsrett

Kulturdepartementet har gitt den nye forfatterforeningen, Forfatterforbundet, forhandlingsrett på vegne av medlemmene når midler fra bibliotekvederlaget skal fordeles.

– Dette er en en stor seier, sier leder av Forfatterforbundet, Jan Ove Ekeberg. – Våre medlemmer, med styret i spissen, har trodd på alle forfatteres rett til å organisere seg i Norge. Nå har vi nådd fram med vårt syn, og ser fram til å jobbe videre for våre medlemmer og alle andre skjønnlitterære forfattere i Norge.

Diskusjon om representativitet

I Kulturdepartementets svar på søknaden om forhandlingsrett står det blant annet: «Forfatterforbundet har dokumentert at minst 245 av deres medlemmer har bøker til utlån i bibliotek, mens det totale antallet medlemmer er 364. Til sammenlikning har Den norske Forfatterforening 650 medlemmer, mens Norske barne- og ungdomsbokforfattere har 368 og Norsk Oversetterforening har om lag 330 medlemmer. Vi mener det må legges til grunn at Forfatterforbundet representerer et betydelig antall norske forfattere.»

Les også: Vil kjempe om stipendkronene

Styremedlem og en av stifterne av Forfatterforbundet, Eystein Hanssen, har vært sentral i forhandlingene med departementet:

– Jeg var egentlig aldri i tvil om at vi ville nå fram. I Norge skal det være mulig å organisere seg uten at andre vurderer om du er egnet, sier han.

Var ikke i tvil: Styremedlem Eystein Hanssen. Foto: Capitana

Stipendkomité

Styret i Forfatterforbundet har de siste månedene jobbet med å beskrive sin første organisasjonsmodell. Fagforeningen jobber også med å etablere stipendkomité, og vil med det første beskrive sin stipendpolitikk.

– Vår nyvunne posisjon skal brukes til beste for hardtarbeidende, skjønnlitterære forfattere, sier nestleder Helle Stensbak. – Vi skal også samarbeide godt med de eksisterende foreningene for forfattere, og er innstilt på å kjempe side om side med dem for norske forfatteres rettigheter.

Ett år

Forfatterforbundet ble formelt stiftet for et snaut år siden, og organiserer alle skjønnlitterære forfattere som ønsker å være medlem. Dette i kontrast til Den norske Forfatterforening, der et litterært råd vurderer om søkere til opptak tilfredsstiller de litterære kravene foreningen ønsker.

– Dette er en seier for den folkelige litteraturen sier styrets leder Jan Ove Ekeberg til BOK365.

 

(Hovedbildet: Forfatterforbundets styre. F.v. nestleder Helle Stensbak, Eystein Hanssen, Lena Roer, Dorthe Erichseen og styrets leder Jan Ove Ekeberg.