Vil kjempe om stipendkronene

Styret i Forfatterforbundet. F.v. Ørjan N. Karlsson, Lena M. Roer, Jan Ove Ekeberg, Helle Stensbak, Dorthe Erichsen og Eystein Hanssen. Foto: Forfatterforbundet

Forfatterforbundet vil ha sin del av vederlagsordningen fra bibliotekene og ruster til kamp om stipendkronene.

Tirsdag denne uken hadde Forfatterforbundet et møte med Kultur- og likestillingsdepartementet, der det ble lagt frem planer for hvordan forbundet vil forvalte vederlagsmidler de eventuelt får tilgang til.

– Det er viktig for departementet at vi ikke bare representerer forfatterne, men også har en organisasjon som kan håndtere disse pengene om de kommer, sier Forfatterforbundets leder Jan Ove Ekeberg til BOK365.

Hvorvidt forbundet og dets forfattere slipper til skal avgjøres innen 1. mars.

Har troen

Har troen: Forfatterforbundets leder Jan Ove Ekeberg. Foto: BOK365

Og han forsikrer at de jobber med saken.

– Vi tar dette på største alvor. Vi har jurister, økonomer, organisasjonssosiologer, IT-eksperter og mye annen spennende fagkompetanse blant medlemmene, og de jobber med saken, slik at vi er godt rustet om vi blir en del av årets oppgjør mellom staten og kunstnerorganisasjonene, sier Ekeberg.

Ekeberg tror det ender med at Kultur- og likestillingsdepartementet vil anerkjenne forbundet som representant for de til nå 376 medlemmene. Da vil i så fall forbundet, som organiserer alle skjønnlitterære forfattere som ønsker å være medlem, være med og dele på de omkring 110 millioner kronene vederlagsmidlene fra utlån på bibliotekene utgjør.

Oppretter egen stipendkomité

Styret i forbundet har også bestemt seg for å opprette egne stipendordninger. Forslag til disse ordningene, samt hvilke kriterier stipendene skal fordeles etter, vil bli lagt frem for medlemmene på Forfatterforbundets landsmøte, 4. mai.

– Vi danner nå en foreløpig stipendkomité. Denne settes sammen slik at den representerer alle sjangere. Det er også laget en «idébank» der medlemmene, men også forfattere som ikke er medlem av Forfatterforbundet, vil kunne legge inn forslag på hvordan man kan nyttiggjøre midlene på beste måte. Det er forfatterne som skal nyte godt av dette, og da må de også få være med og bestemme hvordan stipendmidlene skal fordeles, sier Ekeberg.

– Hvilke andre ting blir viktig på årsmøtet i mai? 

– Om vi slipper til ordningene eller ikke vil avgjøre hva slags årsmøte det blir. Nå forutsetter vi altså at vi skal slippe til, sier Ekeberg.