– Fantastisk nyhet

Norske bokfolk jubler over at Norge blir hovedland på bokmessen i Frankfurt.

Nyheten om at Norge blir hovedland ved den prestisjetunge bokmessen i Frankfurt i 2019 blir mottatt med glede i bokbransjen. Frankfurter Buchmesse er verdens største, og valget av Norge betyr en unik eksponering av norsk litteratur og kultur i Tyskland og internasjonalt.

 

Forfatterforeningen leder, Sigmund Løvåsen, er strålende fornøyd:

Løvåsen– Dette er en fantastisk nyhet for alle som jobber med norsk litteratur! sier han. – Å bli oversatt til et annet språk betyr ikke alltid salg i store volumer for hver tittel og forfatter. Men det er viktig i et kulturutvekslingsperspektiv at litteratur krysser grenser, norsk litteratur må gjøres tilgjengelig for lesere i andre land og andre lands litteratur må gjøres tilgjengelig på norsk.

 

God vekst i salg av norske bøker

Salg av norske bøker til utlandet har hatt en god vekst de siste årene. Men det er ikke alle typer bøker og forfattere som kommer ut over landegrensene. Med Norge som hovedland i Frankfurt vil vi nå ut med et bredere utvalg norske bøker, flere forfatterskap som gjøres tilgjengelig og kjent for lesere på andre språk. Dette blir også en arena for å vise frem andre kunst- og kulturuttrykk for et internasjonalt publikum, som for eksempel norsk musikk, design eller teater, sier Løvåsen til forfatterforeningens nettsted.

Sammen med andre skribentorganisasjoner har DnF bidratt økonomisk til Norges søknad om å få bli gjesteland.

 

– Bør inspirere hele bransjen

Einarsson 2– Norges deltakelse som gjesteland i Frankfurt 2019 bør inspirere hele bokbransjen til å sørge for at eksporten av norsk litteratur gis et ytterligere løft i årene som kommer, sier Kristenn Einarsson, direktør i Forleggerforeningen, til DnFs nettsted. – Vi snakker ikke om en uke i oktober 2019, men muligheten til å arbeide langsiktig. Vi bør planlegge i et femårsperspektiv, 2017- 2021. Forleggerforeningen har allerede besluttet å bevilge en stor sum til arbeidet. Gjesteland i Frankfurt 2019 blir et viktig tema på Bokdagen torsdag 2.juni og på styrets strategiske samling i høst.

 

– Strålende!

Trine Stensen– Dette er en strålende for norsk litteratur, sier Trine Stensen, direktør i Bokhandlerforeningen, til DnF. – Gjesteland-konseptet er en unik mulighet til vise frem den mangfoldige norske litteraturen til et bredt publikum. Vi er så mye mer enn Knausgård, Holt og Nesbø. Nå håper jeg denne muligheten forvaltes på en god måte. Dette vil bety mye for enkeltforfattere, men også helt sikkert øke oppmerksomheten mot det litterære Norge som helhet.

 

 

Paviljong

I 2019 vil altså Norges litteratur og kultur få et særlig fokus på messen. Som gjesteland vil Norge få en egen paviljong på ca. 2000 kvadratmeter. Et omfattende kulturelt og litterært program vil begynne tre år i forveien og gradvis trappes opp.

Kulturdepartementet, Utenriksdepartementet og Næringsdepartementet dekker hver sin tredjedel av et statlig tilskudd på 30 millioner. I tillegg kommer private midler på 13 millioner fra bokbransjen og stiftelser.

Da Finland var hovedland i 2014, medførte det 7.770 presseoppslag internasjonalt, og 130 finske bøker ble solgt for utgivelse på tysk allerede før bokmessen hadde startet, ifølge NORLA. Rettighetssalget økte med 60 prosent som følge av messen.