Fall i bokomsetningen

Kristenn Einarsson.

Det norske bokmarkedet måtte tåle et lite fall i bokomsetningen i 2014, på 0,6 prosent, i følge Bransjestatistikken Kristenn Einarsson og Forleggerforeningen offentliggjør i dag.

Det norske bokmarkedet falt med 0,6 prosent fra 2013 til 2014 og er nå i sum 5 522 millioner NOK.

I allmenbokmarkedet har det vært et nytt år med en mindre omsetningsnedgang, men med flere eksemplarer solgt. Noe som innebærer en lavere gjennomsnittspris, en utvikling som har vart over flere år. vi sett over de siste ti årene.

 

Undervisning i pluss

Imidlertid trekker omsetningen av skolebøker og bøker til Universitet- og Høgskolesektoren og profesjonsmarkedet 2014-tallene opp. Dermed kan forlagene i Den norske Forleggerforening i sum glede seg over en økning i bruttoomsetningen på 3,6 prosent.

Omsetningen av e-bøker blant medlemsforlagene økte med 36,6 prosent, men samlet omsetning er fortsatt beskjeden. Økningen i antall eksemplarer solgt av e-bøker økte med 60 prosent til 360 000 eksemplarer. Også her er det bedre fart på læremiddel-arenaen. På det digitale området har digitale læremidler økt fra 56 mill. i 2008 til 166 mil. i 2014, en økning på 200 prosent.

 

Rundt 6 milliarder?

Norsk Kulturråd publiserte i april 2015 en rapport om den samlede omsetning av bøker i Norge i 2013. Denne rapporten konkluderer med en samlet omsetning for 2013 på 6,007 millioner NOK. Dette er om lag 450 millioner NOK mer enn det bransjestatistikken viser for 2013. En viktig grunn til forskjellen er at Kulturrådet rapporterer privat direkteimport basert på tall fra en spørreundersøkelse. Summen her oppgis å være 285 millioner NOK.