Ark forbi Norli

Ark er nå landets største bokhandlerkjede – og har større bokomsetning enn Notabene, Tanum og Fri Bokhandel totalt.

Ark hadde i 2014 en nettoomsetning i bokgruppene 1-9 på totalt 298 mill. kr, mot 275 mill. kr for Norli. Det viser Bokbransjestatistikken, som blir offentliggjort i dag.

–Det er i allmennmarkedet ARK satser og der har vi vel vært størst i sju år. Vi har ikke fått sett på rapporten, Norli Libris har samlet vært størst i allmennbokmarkedet, så vi er litt nysgjerrige på om vi begynner å nærme oss summen av dem, sier ARK-sjef John Tørres Thuv (bildet). –Vi har jobbet godt over tid og lykkes i alle de viktige bokgruppene. Den digitale satsingen vår bygger godt opp under hva vi ellers gjør. Vi har nå registrert over 600 000 ARK-venner, som vi etter beste evne forsøker å inspirere til å kjøpe og lese mer.

 

 

John Tørres Thuv 2

 

Betydelig fall

Ser vi på omsetningen samlet for Norli og Libris er de størst, med sine 420 mill. kr. Men fallet har vært betydelig for disse to kjedene gjennom de siste årene. Mens de andre bokhandlerkjedene har ligget noenlunde stabilt, har Norlis markedsandel blitt mer enn halvert – fra 22,3 prosent i 2009 til 10,2 prosent i fjor. Bortfallet av BS Undervisning, som tidligere ble rapportert under Norli, og skoleboksalget spiller en vesentlig rolle her. Det gjør det også for Libris, som i samme periode har falt fra 11 til 5,4 prosent.

 

Her er kjedenes markedsandeler:

(i prosent 2014)

  1. Ark 11,1
  2. Norli 10,2
  3. Libris 5,4
  4. Akademika 5,3
  5. Notabene 4,0
  6. Fri Bokhandel 3,2
  7. Tanum 3,1
  8. Boklageret 0,6

Kjedeløse utgjør 5,9 prosent. Blant de øvrige aktører står Biblioteksentralen for 14,1 prosent, Interpress/BC for 11,5 prosent og Kulturrådet 2,6 prosent. Direktesalg til sluttbruker utgjør 16,0 prosent.