EU: Likebehandling av papir og e-bøker

- Endelig, sier Kristina Ahlinder, etter at EU åpner for lavere moms for digitale utgivelser.

I dag har EU-landenes finansministere fattet endelig beslutning om å endre EUs felles momslovgivning, slik at også åpnes for redusert moms for digitale, strømmede og nedlastbare bøker (elektroniske publikasjoner) i medlemslandene.

I vårt naboland Sverige innebærer dette at også digitale utgivelser kan få senket moms til 6 prosent, og dermed bli likestilt med andre bokformater. Både den svenske finansministeren og kulturministeren har tidligere lovet å fremme forslag om å umiddelbart senke e-momsen fra 25 til 6 prosent straks EU åpner for dette. Hvordan turbulensen etter det svenske valget vil påvirke den videre prosessen nå er uvisst.

Kristina Ahlinder, direktør i Svenska Förläggareföreningen, er svært glad for EUs beslutning: – Etter en langvarig prosess kan vi endelig se frem til at det blir innført lavmoms på digitale bøker i Sverige. Vårt håp er naturligvis at dette kan være på plass så raskt som mulig.

 

(Foto: Svenska Förläggareföreningen)