Endrer ikke Christie-bøker

Agatha Christie (Foto: Biography.com)

– Vi tror dagens Agatha Christie-lesere er fullt i stand til å lese disse bøkene i lys av den historiske og kulturelle konteksten de ble skrevet i.

– Som forlag stiller vi oss i utgangspunktet skeptiske til de revideringene som er rapportert om i de engelske utgavene. Vi er imidlertid ikke kjent med det fulle omfanget av disse endringene, ei heller fått noen varsling fra det engelske forlaget i forkant, sier redaktør for oversatt skjønnlitteratur i Aschehoug, Maria Horvei.

I helgen kom nyheten om at nok et britisk forlag reviderer nok et historisk verk. Dette igjen etter sensitivitetslesere har lest et forfatterskap etter krenkende innhold. Eksempler på endringene fra Harper Collins på Agatha Christies verker er for eksempel i omtalen av en karakter i India, som i originalutgaven har et «indisk temperament». Her er «indisk» fjernet.

I en annen bok sier Poirot om en person at vedkommende er «jøde, naturligvis». Denne uttalelsen er borte i den reviderte utgaven. Men forlaget har også funnet ordet «frastøtende» og «vakre, hvite tenner» for krenkende – og fjernet disse fra nye utgaver.

– Produkter av sin tid

– Agatha Christies bøker er absolutte klassikere innen krimlitteraturen, men de er også produkter av en annen tid, sier Horvei, og fortsetter:

Maria Horvei (Foto: Aschehoug)

– Christie skrev de fleste av sine mest kjente verk i mellomkrigstiden, under Det britiske imperiets storhetstid. Fremmedfrykt, rasisme og kolonialisme er unektelige sider ved det samfunnet Christie skildrer, og er også med på å prege hennes fortellinger. Dette gjelder uansett om man velger å gå inn og revidere enkelte setninger eller ikke.

Har tillit til norske lesere

Horvei mener at det derimot er interessant å se nyansene i Christies verker:

– Selv om Agatha Christie var et barn av sin tid, er det interessant å se på nyansene i arbeidet hennes. Hercule Poirot er for eksempel talerør for flere svært lite moderne holdninger, men han er også kritisk til flere sider ved det britiske samfunnet, og selv gjenstand for fremmedfrykt som belgier i England.

Aschehoug kommer ikke til å revidere nye utgaver av Agatha Christies bøker for å fjerne krenkende innhold.

– Vi tror dagens Agatha Christie-lesere er fullt i stand til å lese disse bøkene i lys av den historiske og kulturelle konteksten de ble skrevet i. Det samme gjelder en lang rekke eldre, kanoniserte litterære verk, og vi har tillit til at norske lesere besitter den kompetansen, sier Horvei.