Stikkord: Agatha Christie

– Hun skrev for over 100 år siden

Christie-familien er positiv til at krimdronningas bøker endres – og til at de nye filmene tilfører Poirot-figuren «dybde».

Endrer ikke Christie-bøker

– Vi tror dagens Agatha Christie-lesere er fullt i stand til å lese disse bøkene i lys av den historiske og kulturelle konteksten de ble skrevet i.

Krimdronningens forunderlige forsvinning

LØRDAG med Nora Steenberg: Mange plukker i disse dager opp en bok av Agatha Christie. Men de færreste vet at krimdronningen selv var gjenstand for et mysterium i sin levetid.