Endelig herre i eget hus

Etter ti års planlegging har også Trondheim et velfungerende litteraturhus i egne lokaler. Det er Trond Åm, husets eneste ansatte, veldig glad for.

I oktober åpnet Litteraturhuset i egne lokaler. Vegg i vegg med Trondheim folkebibliotek og med Trondheim kunsthall i samme hus. Og ikke minst Sellanraa Bok & Bar, der mange av husets arrangementer finner sted.

Men det har vært en lang vei. De første spirene til et litteraturhus i Trondheim tittet opp allerede i 2007 da Litteraturhuset i Oslo åpnet. Da tok byens forfattermiljø det første initiativ til et eget hus også i Trondheim. Etter hvert ble en prosjektgruppe opprettet, med representanter fra næringslivet, NTNU, bokhandlerbransjen og forfattere i Trondheim.

Så, i 2012, bladde Fritt ord opp et anselig støttebeløp til et hus lenger borte i gaten, men det sa bystyret nei til.

– Luften gikk litt ut av ballongen da, sier daglig leder på huset, Trond Åm.

Boksamlingen til Trondhjems arbeiderforening står langs veggene i husets lokaler. Arbeiderforeningen opprettet et «allmuebibliotek» på 1850-tallet. Samlingen har mye fin skjønnlitteratur fra 1800 tallet.

Raskt

Men i 2015 bevilget bystyret midler så et nytt konsept kunne utredes, og Åm, som selv sitter i bystyret for Venstre, ble ansatt for ett år.

I løpet av 2015 anbefalte prosjektgruppen samlokalisering med folkebiblioteket og kunsthallen i det såkalte «Kulturkvartalet», og i desember 2015 vedtok bytstyret at det skulle etableres et litteraturhus, med fast bevilgning. Fylkeskommunen fulgte opp med liknende vedtak.

Siden gikk det veldig raskt. I juni 2016 fikk Litteraturhuset i Trondheim leiekontrakt i lokalene de nå disponerer, og i oktober åpnet det.

Egen bokbar

Litteraturhuset i Trondheim er et lite litteraturhus, sammenlignet med husene i for eksempel Oslo og Bergen. Det har bare 60 kvadratmeter helt egne lokaler, men det ligger side om side med bokbaren Sellanraa som er perfekt for arrangementer. Nærheten til hovedbiblioteket nyter begge institusjonene godt av.

– Ja, vi samarbeider godt med biblioteket, og får også bruke bibliotekets lokaler til enkelte arrangement. Vi har på mange måter de samme fasilitetene som om vi skulle hatt vårt eget bygg, sier Trond Åm. 

Bokbaren Sellanraa. En viktig del av Kulturkvartalet.

 

Fremdeles et «prosjekt»

Budsjettet er på 1,1 millioner kroner. Huset fikk 400 000 av Fritt ord og 150 000 av Kulturrådet i etableringsstøtte pluss 150 000 i støtte til teknisk utstyr på Sellanraa Bok & Bar.

I tillegg mottar huset støtte til enkelte arrangement. Ellers baserer driften seg på kommunale og fylkeskommunale midler pluss billettinntekter.

Fremdeles er Litteraturhuset i Trondheim et «prosjekt». Denne uken fikk prosjektet også en egen bemanningsansvarlig i tyveprosentsstilling. I tillegg er en studentpraktikant og to andre praktikanter fra NAV tilknyttet. Men ellers er Åm den eneste som har full jobb i Litteraturhuset.

Denne «litteraturbenken» står utenfor Litteraturhuset. Slike benker skal stå i ti byrom i Trondheim og skal også kunne settrs opp andre steder i fylket. I denne er en tekst av Erlend Loe risset inn.

Oppmerksomhet

Og det jobbes hardt. Fra åpningen 15. oktober og frem til nyttår var det cirka 70 arrangementer på huset. Og i januar var det omtrent samme tempo.

– Hvor er dere om et år?

– Vi er forhåpentligvis her og forhåpentligvis er vi en veldreven organisasjon og kan styrke den aktiviteten vi allerede har. Vi får mye oppmerksomhet om det vi driver med både i media og blant folk. I januar var Åsne Seierstad her og vi måtte ha ekstraforestilling etter å ha solgt ut den planlagte på et blunk. Før jul kom 200 for å høre Jan Erik Vold, så vi er godt i gang.