Forfatterportrett av Ellen Emmerentze Jervell.Foto: Therese Alice Sanne

Bra-kunst-om-menn_Fotokreditering-Gyldendal