Egmont overtar Bonniers andel i Cappelen Damm

Tom Harald Jenssen og Steffen Kragh.

— Posisjonen som 100 prosent eier i Cappelen Damm passer svært godt med vår langsiktige, publisistiske rolle i Norge. Jeg er stolt over Cappelen Damms forfattere, forleggeri og digitale utvikling, sier CEO i Egmont og styreleder i Cappelen Damm Holding, Steffen Kragh.

Med et heleid Cappelen Damm under sine vinger, i tillegg til mediehuset TV 2, magasinutgivelser i Story House Egmont og filmproduksjon i Nordisk film, styrker Egmont sin posisjon som publisist i Norge.

— For Egmont er det langsiktighet som gjelder, og et sterkt ønske om å bidra til Cappelen Damms utvikling av den gode historien, kunnskapsformidling og læremidler i alle formater. Vi brukte kort tid på å bestemme oss da vi fikk muligheten, fordi avgjørelsen er i tråd med våre ambisjoner om å videreutvikle vår publisistrolle, sier Kragh.

Egmont la en milliard norske kroner på bordet for å få fullt eierskap. Det betyr en verdsettelse av forlagshuset Cappelen Damm på to milliarder kroner.

Oppløst skjebnefellesskap

Bonnier-eide Cappelen og Egmont-eide Damm fusjonerte i 2007. Eierskapet i Cappelen Damm på 50/50, har vært et langsiktig og godt samarbeid. Bonnier har nå gitt Egmont mulighet til å kjøpe Bonniers andel, og beslutningen om å overta tok Egmont raskt.

— Vi er stolte over den utviklingen Cappelen Damm har hatt, og vi gleder vi oss til å støtte forlaget videre på lang sikt. Det skjer mye spennende i forlagsbransjen, ikke minst på den digitale siden.

Kragh trekker nettopp fram Cappelen Damms framtidsrettede forlagsvirksomhet som en viktig grunn til at avgjørelsen om å overta hele eierskapet var enkel.

— Cappelen Damm har røtter fra tidlig 1800-tall, og er samtidig bokbransjens ledende aktør i digital innovasjon. Etableringen av strømmetjenesten Storytel AS i 2014 forandret bokbransjen. Suksessen til det digitale læremidlet «Skolen fra Cappelen Damm» er et annet innovativt eksempel. Muligheten til å støtte og videreutvikle et så innovativt og framtidsrettet forlag griper vi med glede, sier Kragh.

Overtakelse av Bonniers aksjer meldes til Konkurransetilsynet og kjøpet er betinget av myndighetenes godkjennelse.

Stø kurs

Kragh understreker at Egmont ikke har planer om omlegginger og endringer. 

— Cappelen Damm styrer skuta svært godt. Jeg har fulgt utviklingen tett som styreleder og vil gjerne skryte av det arbeidet Cappelen Damms medarbeidere har stått for, sier Kragh.

Egmont-sjefen håper og tror rokkeringen på eiersiden vil bli godt mottatt både i forlaget og blant forfatterne.

— Jeg tror mange forfattere følger med på hvordan den norske bransjeavtalen er forsøkt utfordret, og vil bli betrygget av et videre, langsiktig eierskap som ønsker en stø kurs og fokus på bredde, kvalitet og mangfold i et forlag som samtidig har innovasjon høyt på dagsorden.

Glad forlagssjef

Forlagsdirektør Tom Harald Jenssen gleder seg over å fortsette utviklingen av Cappelen Damm med Egmont i ryggen.  

— Bonnier og Egmont har vært gode eiere for Cappelen Damm, det har kommet mye spennende ut av dette samarbeidet. Når en av partene nå skulle ta over hundre prosent, er jeg glad for at det ble Egmont. Deres verdier og ambisjon er sammenfallende med våre. Egmont står 100 prosent bak Cappelen Damms kontinuerlige arbeid for å sikre bransjens kollektive løsninger med fastprisregulering og normalkontrakter. Dette er bra for forfatterne, bra for leserne og bra for de ansatte.