Dronningen av mersalg

SAKLIG ONSDAG: Ragnhild Gylver forteller om sine opplevelser fra den andre siden av disken, og håper hennes erfaringer kan åpne andres øyne.

Alle, uansett hvilken side av disken de har stått på, vet at mersalg er en stor del av butikkers daglige drift. Det er noe alle kunder er offer for, og det er noe de ansatte ofte må lide seg gjennom.

 

Ranghild Gylver (f.1983) var en av disse ansatte. Da hun fikk seg jobb på Nille var hun helt grønn på hva som egentlig foregikk bak kulissene. Men etter kun et par måneder bak kassa ble hun en vaskekte mersalgsdronning – men ikke uten avsmak for alle triksene og knepene.

Mersalgsdronningen skildrer Ragnhilds hektiske måneder bak disken. Vi får møte de krevende kundene og fargerike kollegene, og opplever de morsomme og absurde situasjonene som kan oppstå i en kjedebutikk. Men viktigst av alt gir Gylver et innblikk i hvilke knep kundene blir utsatt for å lure dem til å legge igjen mer penger. En tankevekkende, men veldig morsom, skråblikk på vår kapitalistiske hverdag.

 

 Ragnhild Gylver

 

Navn: Ragnhild Gylver

Aktuell med: Mersalgsdronningen – hvor mye kan du selge før du er solgt? (Vigmostad & Bjørke)

 

 

 

 

 

Hvorfor valgte du å skrive akkurat denne boken?

Da jeg begynte å jobbe i butikk, stiftet jeg for første gang bekjentskap med konseptet «mersalg». Dette ble en vekker, fordi jeg hadde vært utsatt for mersalg mange ganger tidligere, uten at jeg noensinne hadde vært bevisst på det. Da jeg selv stod bak en disk og skulle overbevise kunder om å kjøpe bestemte varer, tenkte jeg mye over hvilken informasjon jeg satt på, som kundene ikke hadde. Vi er alle kunder utallige ganger i livet – likevel er mersalg, som system, usynlig for de fleste. Dermed fikk jeg lyst til å skrive en bok om nettopp dette systemet, hvor det muligens kommer fra og hva slags utslag det kan gi seg i en butikk.

 

Den verste/rareste/morsomste mersalgskonkurransen du har vært borti?

9788241912412Det verste var påskekonkurransen da vi måtte spørre folk om de hadde husket å kjøpe godteri. Vi hadde på oss T-skjorter med påskriften: «Hvis jeg ikke spør deg om godteri ved kjøp av påskeegg, så får du egget gratis!» Det var naturligvis ikke meningen at noen skulle få gratis påskeegg, og derfor var vi nødt til å spørre alle, også barn. Men godteri er en vare som ikke blir godt mottatt av alle, for i si det mildt …

 

Hva ønsker du at den jevne kunde skal ta meg seg fra denne boka?

Mersalg er et system som i mange kjeder er svært gjennomført, og jeg håper at denne boka kan gi lesere – som naturligvis også er kunder – nøkkelen til å forstå dette systemet bedre, og eventuelt gjøre mer bevisste valg i butikker i fremtiden.

 

Er det noe eget ved butikklivet i Norge, eller er det likt overalt?

Varehandelen i den vestlige verden domineres av kjeder, og dette er salgsorganisasjoner som er rimelig standardiserte, selv om de må forholde seg til lovverk som kan variere fra land til land. Vi har mange utenlandske kjeder i Norge, og norske kjeder som finnes utenfor våre landegrenser. Kjedenes dominans gjør handleopplevelsen ganske ensartet uansett hvor man er. Likevel har det vært tendenser, for eksempel i Storbritannia, til at folk blir flinkere til å hegne om uavhengige butikker. Da blir det større rom for egenart.

 

Har du noen tips til de som jobber i butikk, og som er trøtt på at fokuset på mersalg tar over hverdagen?

Drøft emnet med ledelsen. Ta det for eksempel opp på personalmøter. Er alle former for mersalg etisk forsvarlig? Bør noen kunder skjermes? Hva gjør internkonkurranser med arbeidsmiljøet og forholdet mellom de ansatte? Fokuser på kundene i stedet for mersalgskonkurranser og snittvurderinger.  Mersalg er ikke uforenlig med kundens interesser, men da må kunden stå i sentrum. Fokus på kortsiktige mål, som å vinne internkonkurranser, kan gå på bekostning av det overordnede målet om å vinne fornøyde, trofaste kunder.

 

Tre egne favoritt dokumentarbøker som du vil anbefale videre?

Emmas krig av Deborah Scroggins,

Kong Leopolds arv av Adam Hochschild,

Timbuktu av Tor A. Benjaminsen og Gunnvor Berge, med illustrasjoner av Randi Eilertsen.