Horst-saken: – Feil og misvisende

Direktør for Gyldendal litteratur, Anne Cathrine Knudsen.

Gyldendal og Lydbokforlaget anker tingrettsdommen, og mener Horst-saken er av stor prinsipiell betydning for hele Bok-Norge. Jon Wessel-Aas har liten forståelse for argumentasjonen fra Gyldendal-direktør Anne Cathrine Knudsen (bildet).

I slutten av april kom dommen fra Oslo Tingrett som bekreftet at Jørn Lier Horst var i sin fulle rett da han sa opp lydbokkontrakter med Lydbokforlaget/Gyldendal. I dag anker tapende part, Gyldendal og Lydbokforlaget, dommen inn for lagmannsretten.

Les også: Jørn Lier Horst frifunnet i Tingretten

Forsvar av normalkontrakt?

Da dommen falt uttalte Jørn Lier Horst at han håpet seieren ville gi forfatterforeningene en langt bedre forhandlingsposisjon i arbeidet med å få på plass en normalkontrakt for strømming.

I dag slår imidlertid Gyldendal kontra ved å påberope seg lignende grunnlag for å anke. I en epost til egne forfattere skriver forlagsdirektør i Gyldendal, Anne Cathrine Knudsen, at forlaget anker saken fordi den er av stor prinsipiell betydning for hele Bok-Norge:

«Normalkontraktverket er en grunnleggende bestanddel i dagens avtaleverk. Normalkontraktene skal ikke bare ivareta forfatternes og forlagenes juridiske rettigheter, de utgjør også noe av grunnlaget for en del av de særordninger som er med på å binde det norske litterære systemet sammen», skriver Knudsen.

Knudsen mener med andre ord at frifinnelsen av Jørn Lier Horst truer selve grunnstenen i det regulerte bokmarkedet.

Advokat Jon Wessel-Aas, som representerte Jørn Lier Horst i tingretten, stiller seg uforstående til argumentasjonen fra Gyldendal.

– Dommen bekrefter forfatternes forhandlingsposisjon og forfatternes rettigheter.

Medhold i erstatningskrav?

Anne Cathrine Knudsen skriver videre i sin orientering til Gyldendal-forfatterne at Retten fant at Jørn Lier Horst ikke var «innelåst» i Gyldendals strømmetjeneste, Fabel.

Til dette svarer Wessel-Aas at Knudsen neppe kan ha lest dommen:

– Dette er direkte feil og misvisende. Dommen gjør det helt klart at kontrakten det her tvistes om er oppsigelig og at den ikke kan brukes til å låse en forfatter inne i et forlags egne strømmetjeneste. Jørn Lier Horst har ikke krevd erstatning for dette. Hans erstatningskrav gjaldt Gyldendals opptreden etter oppsigelsen, som har gjort at Storytel ikke vil ta bøkene hans inn i sin tjeneste så lenge Gyldendal hevder at de har rett til å låse Jørn til Fabel.

På vei og med dårlig mobildekning over Hardangervidda for å hente sin datter hjem fra ett år på folkehøyskole i Voss, er Jørn Lier Horst ytterst klar og lakonisk i sin vurdering av anken:

– Hva er det egentlig de driver med på Sehesteds plass? Gyldendal er i ferd med å ødelegge sitt rykte overfor hele forfatterstanden.