– Dette er en offensiv satsing, ikke en nedbemanning

Sarah C. J Willand (foto: Eivind Senneset )

Cappelen Damm omorganiserer driften. Salg og marked skilles, og nye avdelinger blir etablert.

I dag lanserte Cappelen Damms forlagssjef Sarah C. J. Willand en ny overordnet organisering av forlaget. I det hun kaller en «offensiv satsing» vil salg og marked bli skilt i to ulike avdelinger, og nye avdelinger blir etablert.

Forlagets nye avdelinger vil se slik ut:

  • En samlet og styrket salgsavdeling
  • En ny avdeling for merkevare, markedsføring og kommunikasjon
  • En ny avdeling for strategi, innsikt og teknologi

– Dette er en offensiv satsing, ikke en nedbemanning. Vi etablerer nye sterke fagmiljøer og endrer måten vi jobber på. Det er vår ambisjon at våre forfattere vil møte et Cappelen Damm med ny og styrket organisering rundt de redaksjonene de samarbeider med.  Nå starter arbeidet med å konkretisere behovene i den nye strukturen, sier Willand til Bok365.

– Hvem skal lede de nye avdelingene?

– De nye lederrollene må lyses ut, internt og eksternt. Det blir helt nye lederroller i nye avdelinger, og vi setter i gang rekrutteringsprosessen umiddelbart. Det vil ta den tiden det tar.

Willand legger til at mange nåværende roller skal bli med videre inn i den nye organisasjonen:

– Vi har mange dyktige medarbeidere i Cappelen Damm. Samtidig kan det være kompetanseområder vi trenger å styrke oss på. Hvorvidt vi har, eller raskt kan utvikle dette internt eller om vi også må rekruttere utenfra, vil bli tydeligere i arbeidet som nå settes i gang, men noe rekruttering vil det nok også bli til de nye avdelingene.

Skal finne nye salgskanaler

I et skriv som går ut til forlagets forfattere i dag, skriver Willand at forlaget fremover skal arbeide med å styrke fagmiljøer rundt det redaksjonelle arbeidet.

– For eksempel er måten vi er organisert i dag på salg og marked mot allmennmarkedet et hinder for å ta ut bokas fulle potensiale i markedet. Vi har salgsmiljøer spredt rundt i ulike type avdelinger på forlaget, og bare ved å samle salgsinnsatsen inn i en felles enhet, kan vi jobbe tettere integrert på tvers av format og kanaler, nye som gamle. Og det gjør det lettere å jobbe helhetlig og godt med å finne nye veier ut til leserne, sier Willand til Bok365.

Den samlede salgsavdelingen vil blant annet befatte salgskanalene til bokhandel, Bladcentralen, Bokklubbene, strømming, direktesalg, abonnement og Agency.

– Dette vil styrke salgsarbeidet rundt boka. Ser vi på utviklingen i boksalget i kanaler som tidligere har nådd ut til store masser, men som nå faller eller blir utfordret, som for eksempel Bladcentralen og Bokklubbene, er vi avhengig av å kompensere med nye og flere veier ut til leseren. Det blir den viktigste jobben den nye og styrkede salgsavdelingen skal gjøre.

– Vi kan se på med bekymring, eller gjøre noe med det

– Tett integrasjon mellom salg og marked er fortsatt viktig, og ikke minst den tette integrasjonen med redaksjonene sier Willand.

Den tidligere salgs- og markedsavdelingen blir nå splittet, og den nye markedsføringsavdelingen skal nå også omfatte kommunikasjonsarbeid og arbeid med «merkevare»

– Den viktigste oppgaven til den nye avdelingen vil fremdeles være markedsføringen av Cappelen Damms litteratur og tjenester. Vi har en sterk redaksjonell erfaring og kunnskap i forlaget, i tillegg må vi øke vår innsikt og styrke vår markedsføringskompetanse i kampen om lesernes oppmerksomhet, og vi må finne nye kreative måter å trenge gjennom støyen på, sier Willand, som tegner følgende bilde av forlagsarbeidet i dagens samfunn:

– Den ene store roperten har blitt erstattet med 40 000 roperter som roper ut sine budskap samtidig til enhver tid.

– Har du noen ønsker for hvilke områder du vil at forlaget skal bevege seg inn i, eller hvilke kreative metoder forlaget skal ta i bruk?

– Jeg skal være forsiktig med å forskuttere arbeidet som ligger foran oss. Dette handler for meg om det store bildet, en bekymring for boken og for lesingen, at vi registrerer hvordan leselyst, -glede, og –ferdigheter daler i undersøkelsene som presenteres. At foreldre ikke lenger leser like mye for barna sine, at engelsk litteratur stadig får mer plass til fordel for norsk. Vi kunne sittet og sett på dette med bekymring, eller så kan vi gjøre noe med det. Dette er ett av forsøkene på å gjøre noe med det: Ved å bygge fagkompetanse, markedsføring, salg og styrke arbeidet rundt redaksjonene.

Vil bygge KI-kompetanse

– Kan du utdype hva den nye avdelingen for «strategi, innsikt og teknologi» vil jobbe med?

– Med digitaliseringen kommer også nye krav til teknologi- og produktutvikling. I all hovedsak treffer dette utdanningsfeltet og våre læringstjenester til skolen. Her har vi allerede gjort mye godt arbeid gjennom Fagfornyelsen, og vi har en god posisjon og høy kvalitet på læringstjenestene våre. Fremover vil vi nok se en ytterligere produktutvikling inn mot utdanningsfeltet – men muligheter for å videreutvikle allmenfeltet vil også komme, sier Willand, og legger til:

– Her handler det om alt fra støttesystemer for å sikre gode arbeidsprosesser, og for å ivareta alle prosessene rundt bokutgivelsen, til nye forretningsmuligheter med teknologi som en katalysator. Et typisk område hvor vi må bygge kompetanse, er rundt kunstig intelligens.

Ikke planlagt flere sluttpakker

– Hvordan var tilbakemeldingene etter dagens allmøte?

– Det var et langt møte, med mye informasjon. Nå skal ansatte få mulighet til å fordøye det de har hørt, så dukker det nok opp både spørsmål og reaksjoner etter hvert. Jeg har fått flere positive tilbakemeldinger allerede men folk er forskjellig. Det er de som liker endring, og andre som trenger mer tid. Det har jeg stor respekt for, sier Willand.

– Hva er tidsperspektivet på omorganiseringen?

– Ambisjonen må være at når vi flytter inn i Stortingsgata 28 sensommeren 2025, så skal vi være godt i gang med denne nye måten å jobbe på.

Før helgen ble det klart at salgs- og markedsdirektør Knut Gørvell slutter i forlaget, etter dialog med Willand om at han ikke var aktuell for de nye lederrollene. Willand sier det ikke ligger noen sluttpakker på bordet, og heller ingen planer om nedbemanning. Men hun understreker likevel at det umulig kan utstedes noe garantier i en bransje som er avhengig av endring:

– Dette er en offensiv satsing. Men vi endrer organisering og det betyr også nye folk i nye roller på enkelte områder. Nå starter arbeidet med å konkretisere roller og behov i den nye strukturen. Resultatet av det arbeidet verken vil jeg, eller kan jeg forskuttere her.