Bokhandel og strømpriser: – Det er helt krise

(Foto: Pexels / Engin Akyurt)

Til tross for at det forrige uke ble politisk enighet om strømstøtte til næringslivet, er det mange bokhandlere som faller utenfor ordningen.

I store deler av landet opplever bokhandlere skyhøye strømpriser. Med en kald vinter i vente for mange, i tillegg til redusert kjøpekraft og generelt høyere kostnader, er det ikke rart mange er bekymret.

– Den abnorme økningen i strømpriser kan få store konsekvenser for alle våre bokhandlere som opererer med marginal fortjeneste, sier direktør i Bokhandlerforeningen, Anne Schiøtz.

Anne Schiøtz, direktør i Bokhandlerforeningen

Politisk enighet om strømstøtte til bedrifter

Denne uken ble regjeringspartiene og Sosialistisk Venstreparti enige, og det er nå flertall for en ordning som gir strømstøtte til næringslivet. Men dette gjelder bare for månedene oktober, november og desember. Hva som skjer etter det, vites ikke.

Støtteordningen for næringslivet innebærer at bedrifter som kan være kvalifisert til å få strømstøtte, må ha strømkostnader på minst tre prosent av omsetningen. Dette er basert på bedriftens strømkostnader og omsetning i første halvår.

Støtteordningen er todelt: Bedrifter kan få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre per kilowattime dersom de gjennomfører en kartlegging av sitt energibruk. Dersom bedriften også gjennomfører enøktiltak, kan den søke om å få dekket inntil 45 prosent av strømprisen over 70 øre (inntil halvparten av investeringen i energisparing).

Høye kostnader i en bransje med små marginer

– Strømstøtten gjelder i første omgang enkelte av de selvstendige bokhandlerne i Sør-Norge og spesielt de som eier egne lokaler. For dem vil støtten være til noe hjelp, spørsmålet er om det er nok, sier Schiøtz.

Hanne B. Lindbak Haatuft er daglig leder i Geilo Bok og blant dem som driver en bokhandel som faller utenfor ordningen. – Det er helt krise her oppe. For mange er det ikke sikkert det går veldig mye lenger nå, forteller hun.

Hol kommune er en reiselivskommune, der opp mot 80 % av kjøpekraften kommer fra gjestene. Haatuft forteller om et næringsliv som er mentalt slitne etter krevende år med pandemi og usikkerhet rundt fremtiden. Nå står i de overfor en enda større utfordring, mener hun.

Hanne Haatuft, bokhandler på Geilo og varaordfører for Høyre i Hol kommune (Foto: Bokhandlerforeningen)

– Strømregningen er jo på tregangen nå, og flere butikker her oppe har alt stengt dørene. For oss som driver med så små marginer som det er i en bokhandel, går ikke dette veldig mange kvartaler til.

I tillegg til å drive bokhandel er Haatuft også varaordfører for Høyre i Hol kommune. Hun forteller at det nå jobbes med en utredning av en fastprisavtale for forutsigbarhet lokalt.

– Det vi ser for oss er fastprisavtaler som kan gjelde for ulike tidsperioder omtrent som å binde renta. Den er tenkt å kunne gjelde innbyggere, fritidsboligeiere og nærlingsliv med adresse i Hol kommune. Slike avtaler vil da håndteres av kommunens heleide Ustekveikja Energi AS.

Redusert kjøpekraft og høye kostnader

Når det gjelder bokhandlerkjedene Norli og ARK Bokhandel, faller begge utenfor strømstøtteordningen.

– Samtidig som strømkostnaden øker, stiger i tillegg både husleie og øvrige felleskostnader som effekt av høy inflasjon i samfunnet. Den forventede merbelastningen på ARKs kostnader det kommende året antas å bli åtte-sifret som en følge av dette, sier Gøril Joys Johnsen, administrerende direktør i ARK.

Gøril Joys Johnsen, direktør i ARK (foto: Vebjørn Rogne)

– Det betyr helt enkelt at vi må kompensere for denne og andre større kostnadsøkninger på andre måter i våre budsjetter og planer for 2023, melder Johan Baklund, administrerende direktør i Norli.

Johan Baklund, administrerende direktør i Norli

Anne Schiøtz i Bokhandlerforeningen mener at lønnsomheten i norsk bokhandel blir truet som en konsekvens av redusert kjøpekraft og høyere kostnader – Dette kan igjen kan gå utover distribusjon av boka, mener hun.

– På kort sikt kan vi glede oss over en fantastisk bokhøst. Erfaringsmessig så er bøker en populær gave når tidene er tøffe. Tiden frem til jul blir ekstra viktig i år, avslutter direktøren i Bokhandlerforeningen.