– Det er flere saker

MED OPKLARING: Heidi Austlid og Forleggerforeningen (Foto: Kristin Hefte)

METOO: Fredag var fristen for skjema-innsending til den store metoo-undersøkelsen. Nå starter Forleggerforeningen sitt arbeid, som blant annet innebærer å sende lederne tilbake på skolebenken.

Denne høsten opplevde norsk bokbransje et nytt Metoo-oppgjør. Heidi Austlid fikk en rekke utfordringer i fanget da hun inntok stillingen som direktør i Forleggerforeningen tidligere i høst.

I samarbeid med flere bransjeorganisasjoner har Forleggerforeningen i ukene opp mot jul sendt ut et spørreskjema om seksuell trakassering. Fristen for innsending gitt ut fredag 18. desember, og nå skal foreningen systematisere og følge opp funnene.

Jus og etikk

– Jeg kan ikke si noe om sakene, annet enn at det er flere saker. Vi kjenner i dag ikke omfanget, men det tegner seg et tydelig bilde på manglende systematisk arbeid med å forebygge og håndtere slike hendelser. Samtidig er det en avveining mellom det rent juridiske og det etiske ansvaret vi har. Det vi kan bestemme oss for er hvordan vi ønsker at det skal være fremover i litteraturbransjen, forteller Austlid.

Blir saken som er meldt inn til forlagene også meldt inn til eller registrert hos Forleggerforeningen, slik at dere har en samordnet oversikt?  

– Saker skal primært håndteres lokalt. Så vet vi at ikke alle har gode varslingsrutiner på plass. Derfor skal vi heve kompetansen hos våre medlemmer og sørge for at det er solide rutiner i bransjen. I dag finnes ingen felles varslingstjeneste, men Forleggerforeningen håndterer henvendelsene vi får.

Skal skolere ledere

– Vi har en forpliktelse og et ønske om å skape mangfold og bredde i litteraturen og bygge opp nye forfattertalenter. Det krever at forfattere og forlagsansatte har trygge rammer å virke i, og at vi har en kultur som ivaretar alle, sier Austlid.

Hun forteller at de nå samarbeider tett med blant annet Balansekunst, Virke og Likestillings- og diskrimineringsombudet.

– Vi har gode diskusjoner internt nå og vil jobbe både på kort og lang sikt for å bygge kompetanse og iverksette tiltak for våre medlemmer. Vi har en jobb å gjøre – og den opplever jeg stort engasjement for. Vi tar dette skikkelig på alvor!

Kan du si noe om hvilke konkrete tiltak dere har kommet frem til?

– Det første vi skal gjøre på nyåret er å skolere ledere i bransjen på risikofaktorer, hvordan saker skal håndteres, hvilke rutiner som må være på plass, og på forebyggende arbeid. Så ser vi på andre felles tiltak for å forebygge og håndtere.

Sammenlikner med mediebransjen

Tidligere i desember gikk det ut spørreskjema til alle ansatte i medlemsforlagene, og til medlemmene i forfatterforeningene. Innleveringsfristen var satt til 18. desember.

– Responsen er stor og resultatene vil foreligge i starten av 2021. Organisasjonene som står bak undersøkelsen har sammen med Ipsos gjort en bransjespesifikk tilpasning av mediebransjens undersøkelser fra 2017 og 2019, som er basert på forskning på seksuell trakassering, overgrep og trusler i arbeidslivet – blant annet ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Arbeidsforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen. Ved å bruke dette som utgangspunkt for vår kartlegging, får vi anledning til å sammenligne bransjer og muligheter til å samarbeide fremover. Jeg er derfor veldig glad for at mediebransjens organisasjoner ga oss denne muligheten og ønsket å dele med oss, sier Austlid.

«Ekte forandring»

Hun forteller at alle mottar samme skjema, men at de kan filtrere resultatene på ansatt/selvstendig. Nå håper hun spørreundersøkelsen vil munne ut i ekte forandring:

– Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge omfanget av uønsket seksuell oppmerksomhet, seksuell trakassering og overgrep i norsk forlagsbransje. Resultatene fra kartleggingen skal vi bruke til å utvikle felles tiltak som kan virke på kort og lang sikt. Målet er at ingen i norsk bransjen skal utsettes for trakassering og overgrep.