– De er bransjens helter

MED SOLIDE TALL: Tom Harald Jenssen og Cappelen Damm (foto: Berit Roald)

Trass i corona og Tanum-trøbbel: Cappelen Damm-sjef Tom Harald Jenssen leverer prima 2020-tall, og gir landets bokhandlere og ansatte i distribusjonssentralene stor heder etter et annerledes-år.

– 2020 var et sterkt år for Cappelen Damm. Forlagsvirksomheten preges av kommersiell og litterær suksess, fastslår forlegger Tom Harald Jenssen.

Ved første øyekast viser konsernregnskapene en omsetningsreduksjon fra 1427 mill. kr i 2019 til 1310 mill. kr, altså ned 117 mill. kr eller 8,2 prosent. Men justerer man for retretten fra Tanum-bokhandlene er bildet motsatt: opp fra 1047 mill. kr i 2019 til 1121 mill. kr i 2020 – en oppgang på 74 mill. kr eller 7,1 prosent. Sistnevnte prosent lander vi også på, med det EBITDA-justerte driftsresultatet på 93 mill. kr. Disse tallene inkluderer ikke Cappelen Damms eierandel på 50 prosent av Storytel.

Cappelen Damm-konsernet kan også glede seg over en sterk forbedring i likviditeten: Kontantbeholdning økte med 140 millioner kroner i 2020, med solid utvikling i kontantstrøm fra driften.

– Har fungert hundre prosent

– Hva var den største gleden og største skuffelsen i 2020 i bokbransjen – og i eget forlagshus?

– For bransjens del er det at distribusjonssentraler og bokhandel har fungert til hundre prosent i coronaåret 2020. Det er fantastisk og svært gledelig. Bokhandelsmedhjelpere og ansatte i distribusjonssentralene er virkelig bransjens helter, fastslår Tom Harald Jenssen. – Gledelig er det også at bransjen ytterligere har fått fart i digitale salgskanaler som har tilgjengeliggjort boka også for nye lesere.

I eget forlagshus roser sjefen sjøl omstillingsevne og gjennomføringskraft, og «en fantastisk stå-på-vilje fra alle ansatte»:

– Vi har jobbet under krevende omstendigheter, men tæl, kreativitet og ambisjon skaper gode resultater. Forlagsvirksomheten vår preges av kommersiell og litterær suksess. Cappelen Damms allmennforfattere har vunnet prestisjetunge litterære priser og tidvis tapetsert bestselgerlistene. Av Bokhandlerforeningens topp 100 solgt i bokhandel gjennom 2020 var 26 titler fra Cappelen Damm.

Jenssen trekker frem norske forfattere som Beate Grimsrud, Vigdis Hjorth, Tore Renberg, Gulraiz Shariff, Roy Jacobsen og Lars Saabye Christensen, samt utenlandske navn som Lucinda Riley, Lars Kepler og Barack Obama.

30 prosent digitalt

Ikke minst trekker Jenssen frem undervisningsdelen som en viktig suksessfaktor for Cappelen Damm i 2020:

– Undervisningslitteratur (bokgruppe 1 og 2) oppnådde store framskritt, spesielt knyttet til utvikling og salg av digitale læremidler. 80 millioner kroner i omsetningsvekst – rundt 30 prosent – resulterer i et nytt rekordår for Cappelen Damm Utdanning. Koronaåret 2020, det første året i Fagfornyelsen, med digital hjemmeundervisning og nedstengte høyskoler og universiteter, ga vekst innen alle fire forretningsområder. Spesielt er det grunn til å trekke fram Cappelen Damm Akademisk som virkelig har «uproporsjonal» vekst, opp 35 prosent sammenlignet med 2019. Er vi større enn Universitetsforlaget allerede?

– Hvordan synes du Fagfornyelsen tegner så langt, i forhold til de opprinnelige «ikke-covide» forventningene?

– Totalomsetningen er naturlig nok lavere enn forventet, spesielt for innkjøp av bøker til grunnskolen. Det blir viktig å arbeide for å styrke finansieringen av læremiddelinnkjøp til grunnskolen.

Jenssen fremhever at den digitale posisjonen er styrket og at digitale produkter nå står for nesten 30 prosent av all forlagsomsetning i Cappelen Damm.

– Har Cappelen Damms styrket sin digitale posisjon også målt i forhold til konkurrentene?

– Med våre tall ser det sånn ut, men jeg håper at Bransjestatistikken som lanseres i juni, nå i større grad klarer å integrere digital og analog omsetning per bokgruppe. Da får vi svaret.

«No regret» på Tanum-retrett

Midt i sus og dus og jubelbrus, var det også malurt i Cappelen Damm-begeret. Vi tar neppe feil hvis vi utroper retretten fra Tanum Karl Johan – et ubønnhørlig punktum etter 140 års drift for bokhandelen – som fjorårets vondeste Cappelen Damm-øyeblikk. Tom Harald Jenssen beskriver dette som «beklagelig».

– Noe du angrer på i den saken?

– Nei. I perioder med oppfordring om hjemmekontor synker kundetilstrømmingen i Paléet dramatisk. Tanum foreslo en automatisert husleie-justering som skulle slå inn ved betydelig nedgang i omsetning. KLP var ikke villig til å akseptere en slik forpliktelse. Historien har vist at vårt forslag var klokt.

Jenssen tror Cappelen Damms bokhandel-retrett i bunn og grunn er sunn for norsk bokbransje:

– Cappelen Damms strategiske valg om å avvikle eierskapet i bokhandel gjennom salg av bybutikkene til Norli, den beklagelige avviklingen av Tanum Karl Johan, og avtalen med ARK om fremleie av flyplassbutikkene, vil på sikt styrke infrastrukturen i norsk bokbransje, sier Tom Harald Jenssen, og legger til at dette også har hatt positiv effekt på fjorårets regnskapstall: – Sammen med coronaens negative innflytelse på antall flypassasjerer og dermed redusert garantihusleie på OSL, har dette også bidratt til en vesentlig forbedring av Tanums resultater sammenlignet med 2018 og 2019.

Hva nå – med Bonnier og Egmont? Og VG?

På minussiden er også en sviktende bokklubbomsetning, selv om resultatutviklingen er god. I fjor ble Bokklubben Energica lagt ned, men Jenssen signaliserer ikke planer om ytterligere nedleggelser. Men en viss omstrukturering varsles: Bokklubb-delen vil fra og med 2021 fungere som navet i forlagets direktesalgssatsning.

– Det er blitt mange spekulasjoner i kjølvannet av Bonniers oppkjøp av Strawberry Publishing, og at noe vil måtte skje med Bonniers og Egmonts sameierskap i Cappelen Damm. Din kommentar til det?

– Det spørsmålet må rettes til Egmont og Bonnier, men intensjonen bak fusjonen ligger fast. Fusjonen ble inngått og «skrudd sammen» for å sikre et langsiktig samarbeid. I Cappelen Damm forholder vi oss til at Bonnier nå har kjøpt 70 prosent av en av Cappelen Damms viktigste konkurrenter i det norske bokmarkedet. Oppkjøpet er fortsatt til behandling hos Konkurransetilsynet.

Samme dag som Cappelen Damm-tallene foreligger slipper VG nyheten om at de satser på nytt bokforlag:

– Det er selvfølgelig interessant at VG etablerer forlag. En naturlig ekspansjon kan det virke som, tilsvarende som Egmont har etablert i Story House, sier Jenssen. – Det blir spennende å følge utviklingen videre – vi får også bekreftet som Audun Solberg sier, «at den fysiske boken står meget sterkt».

Siterer Teigen

Hva blir de største utfordringene for bokbransjen i 2021?  

– Det blir å opprettholde bokas fantastiske status i befolkningen, fortsette utviklingen av salgskanaler og infrastruktur, arbeide for å styrke finansieringen av den pågående Fagfornyelsen i skoleverket, og sikre grunnlaget for fortsatt Bokavtale etter det kommende Stortingsvalget.

For en tid tilbake uttalte du at du hadde stor tro på nok et godt bokår i 2021. De siste ukers nedstengning av bokhandler har vel dempet optimismen noe?

– Her passer det godt å sitere Jahn Teigen: «Jeg har en kraft og det er viljen til å vinne. Det får meg opp når jeg er nede om og om og om igjen», sier Tom Harald Jenssen, og legger til: – Ja, jeg har fortsatt tro på godt forleggeri, ambisjoner og gjennomføringsvilje. Det er mange gode tegn i tiden. Tenk bare på den fantastiske gjennomføringen av en heldigital Krimfestival! Ved utløpet av februar viser Bokhandlerforeningens Topp 100 at Cappelen Damm har 30 titler på lista, det gir grunn for optimisme. I tillegg går vi rundt og brygger på en fenomenal høstliste!