Danskene med økt corona-lesing

LYDBOK: Vi lytter stadig mer, men hva er det vi hører stadig mer på? (foto: iStock)

Saxo har sett på ferske lesetrender hos sine kunder. Resultatene er oppløftende.

Hver høst gjør Saxo et dypdykk blant sine kunder via mail-undersøkelser. Vårens «unntakstilstand» gjorde at man denne gang også ønsket å se på lesingen under corona-krisen. Derfor gjorde man allerede nå en egen undersøkelse, hvor 6000 lesere deltok, melder danske BogMarkedet.

Resultatene er positive, og følger opp den gode trenden Saxo kunne melde om allerede i midten av april. Da kunne Saxo-direktør Natasha Brandt registrerer en stor salgsøkning, både for papirbøker og digitale utgivelser.

Den nyeste undersøkelsen, publisert av BogMarkedet, viser følgende:

  • Mer enn en av seks forteller at lesevanene deres har forandret seg denne våren. 69 prosent av disse mener forandringene er relatert til corona-situasjonen.
  • 17 prosent har opplevd at deres valg av format har endret, for eksempel med økt bruk av lydbøker. Majoriteten oppga «mer hjemmetid» som primærårsak, mens hver fjerde oppga generelt økt litteraturforbruk som årsak.
  • 20 prosent angir at de kommer til å lese mer fremover, enn hva de gjorde før våren 2020.

Positive toner er det også i en fersk undersøkelse gjort av analysefirmaet Moos-Bjerre, og publisert av Danmarks Biblioteksforening. Her mente 28 prosent av danskene at corona-pandemien hadde fått dem til å lese mer.

 

(Foto: Goryn / iStock)