Cappelen Damms lydbokrettigheter

MED SOLIDE TALL: Tom Harald Jenssen og Cappelen Damm (foto: Berit Roald)

Cappelen Damm har fra sommeren 2017 hatt en prøveordning med Ebok.no Pluss. I denne strømmetjenesten har vi i dag 120 lydbøker (ikke 170 som det ved en feil står i DN). Vi leser i DN at Lene Røren, som er leder av Ebok.no, uttaler med stor kraft at strømmetjenesten kun inneholder 30 Cappelen Damm-titler. Det er altså ikke korrekt. Hun glemmer antakelig å inkludere barnebokporteføljen med bl.a. alle Astrid Lindgrens titler, bøkene om Albert Åberg osv.

For disse bøkene, i denne prøvefasen, har vi sagt til Ebok.no Pluss at standardbetingelser er OK. I dette ligger selvfølgelig at vi forventer noe annet enn standardbetingelsene ved tilgang til hele porteføljen.

Cappelen Damm har investert om lag 60 millioner kroner i utviklingen av Norges største lydbokportefølje. Vi nærmer oss nå 4.000 lydbøker. Ebok har sagt at de ønsker å presentere disse titlene i strømmetjenesten Ebok.no Pluss. Mot denne bakgrunn ga Cappelen Damm i desember 2017 Ebok.no Pluss et tilbud. Vi har gjentatte ganger skrevet at dette ikke er ment som et ultimatum, men som et første forhandlingsutspill.

I tiden som har gått siden vi leverte vårt første tilbud, har vi fått tydelige meldinger om at tilbudet er «for dårlig» og at Ebok mener det framsatte forhandlingsutspillet om minstehonorar bryter med Bransjeavtalen. Men i stedet for å komme med et reelt mottilbud foretrekker Ebok å kjøre en debatt i pressen. I pressen gjentar Ebok det samme. Vilkårene er for dårlige og minstehonoraret bryter med Bokavtalen.

Cappelen Damm ivaretar interessene til sine forfattere og er opptatt av at forfatterens bøker kommer ut i så mange kanaler som mulig. Strømming av lydbøker blir en stadig viktigere kanal, samtidig som forfatternes interesser må ivaretas også i denne kanalen. Strømming av musikk viser hvor krevende det er å sikre opphavsmenn og –kvinner riktig betaling for sine åndsverk. Dette er bakgrunnen for at vi er oppriktig interessert i å få vite hva Ebok.no Pluss er villig til å betale Cappelen Damm og dermed forlagets forfattere.

Til tross for mange purringer om å få et mottilbud har vi fortsatt ikke mottatt noe. 6. september 2018 fikk vi en mail fra Arnstein Bjørke som sa at vi burde være kjent med hva Ebok.no Pluss ønsker ettersom vi har sett deres standardavtale. Dette ble, naturlig nok, ikke oppfattet som et mottilbud i en forhandling, kun som en avvisning. I samme mail innrømmet for så vidt Arnstein Bjørke at de ikke hadde sendt et kontratilbud eller motkrav (som han kalte det).

Cappelen Damm ønsker å medvirke til å bygge markedet for lydbokstrømming i Norge. Vi er overbevist om at dette vil utvikle seg til å bli en svært viktig scene for forlagets forfattere og deres utgivelser i årene som kommer. Det er åpenbart at strømmerettighetene til Cappelen Damm forfatternes lydbøker har stor strategisk verdi for samarbeidspartnere som er villige til å investere i markedet.

Derfor – jeg vil gjerne (nok en gang) invitere Ebok.no Pluss til å komme med et mottilbud. Cappelen Damm har forstått at Ebok ikke ønsker å forplikte seg til en offensiv satsing for utvikling av markedet og derfor ikke vil akseptere et minimumshonorar, men hva vil dere tilby?

Jeg har god grunn til å tro at både Lene Røren og Arnstein Bjørke kjenner min mailadresse.

TOM HARALD JENSSEN