Cappelen Damm omorganiserer

Det er duket for lederskifte på barne- og ungdomssiden, etter omstrukturering i Akersgata. Bransjeveteran Birgit Christensen går av med pensjon.

Det er duket for omorganisering og sammenslåing hos landets største forlag. Barne- og ungdomsredaksjonen legges nå inn under det skjønnlitterære området, ledet av Tine Kjær. Samtidig blir det et viktig lederskifte: Ragnfrid Trohaug, som ble hentet i fra Samlaget til rollen som redaksjonssjef, overtar nå forlagssjefjobben for barne- og ungdomslitteratur etter Birgit Christensen – som har valgt å av med pensjon. Trohaug kommer altså til å rapportere til Tine Kjær.

I forbindelse med strukturendringer samlokaliseres bokklubbene. Det samme skjer med salg- og markedsorganisasjonene – som slås sammen under ledelse av Knut Gørvell.