Norsk skjønnlitterær kollaps?

(Foto: Thinkstock)

BRANSJETALLENE: Flere medier bekymrer seg for kollaps i omsetningen av norsk skjønnlitteratur. Det kan vise seg å være en forhastet slutning.

Nå foreligger august-tallene fra distribusjonssentralene. Det er ingen lystig lesning, men skal man finne en livbøye å klamre seg til er det følgende: Omsetningsnedgangen ser i hvert fall ikke ut til akselerere. Det har snarere vært en hårfin forbedring siden foregående «månedsregnskap».

Men fremdeles snakker vi om et tap på totalen på 9,2 prosent så langt i år, eller 116 millioner kroner. Det er mye penger – hvorav skolebøkene tar den største smellen. Ser vi isolert på allmennbokomsetningen er nedgangen på 6 prosent, hvilket utgjør temmelig nøyaktig 35 mill. kroner gjennom distributørene i statistikken: Forlagssentralen, Sentraldistribusjon (SD), Lydbokforlaget og Bokbasen. Nå er nyskapningen Tanum Concept tatt ut av SDs 2018-omsetning, slik at man sitter med mer sammenlignbare tall opp mot fjoråret.

Gal analyse?

Vi har tidligere i sommer omtalt utviklingen i bokbransjen – og uttrykt bekymring over at en flat omsetning nå i realiteten har vendt nedover. Det er en utvikling som fremdeles gjør oss betenkt.

Gjennom de siste ukene har flere medier brukt store bokstaver om dramatisk salgsnedgang for norsk skjønnlitteratur. Det er en analyse og en frykt som bør tas med en klype salt. Enkeltutgivelser preger tallene for de forskjellige kategoriene underveis i året. Bare fra utgangen av juli til utgangen av august, er omsetningsnedgangen for norsk skjønnlitteratur redusert fra 29 til 21 prosent ut fra distributørene.

Selv om det er en voksen nedgang vi ser så langt i år i forhold til et godt fjorår på denne fronten, er omsetningen av norsk skjønnlitteratur så langt i 2018 temmelig identisk med hva den var i tilsvarende måneder i 2015 og 2016. Tar vi også med eksplosjonen i strømming av lyd de siste par årene, ser det kanskje ikke så galt ut med det skjønnlitterære totalkonsumet likevel.

Oversatt-fall

Skal man se etter utviklingstrender, må man betrakte et større landskap over lengre tid. Da er det andre steder i statistikken man gjør de mest interessante funnene. Eksempelvis er vi nå inne i det tredje strake året med omsetningsnedgang for oversatt skjønnlitteratur for voksne. En nedtur fra 81 mill. kr ved utgangen av august 2015, ble til 75 mill. i 2016, 65 mill. i 2017 og 58 mill. så langt i år. Det er ned nesten 30 prosent i denne perioden.

En liten bekymringsrynke kan man også avse til barnebokomsetningen, som etter mange års klatring har beveget seg nedover med mer enn 20 prosent de siste par årene siden toppåret 2016.

Sist, men ikke minst: I denne sammenheng er året ungt. Selv om vi ved utgangen av august har unnagjort to tredeler av året, har vi erfaringsmessig unnagjort kun en tredel av omsetningen av norsk skjønnlitteratur for voksne.

Det er over hundre dager til jul.

VEBJØRN ROGNE

 

 

(Foto: Thinkstock)