– Burde gjort opp på annet vis

TILBAKE TIL FREMTIDEN: Arve Juritzen.

– Det ville vært enkelt for Reitan å gjøre opp på en annen måte enn å sende regningen til forlagene, sa Arve Juritzen i Oslo tingrett i formiddag.

Arve Juritzen ba i formiddag om full frifinnelse for forlaget og styrets ledelse, da rettssaken med Interpress startet i Oslo Tingrett. Juritzen krever også at all returen skal skje i bøker og at Interpress må dekke Juritzens saksomkostninger. 

– Det ville vært enkelt for Reitan å gjøre opp på en annen måte enn å sende regningen til forlagene, sa Arve Juritzen i formiddag. – Og når man så ikke bøyer seg for kravet, ender man opp her i rettssak.

Sakens kjerne er at Interpress – etter å ha avviklet sin bokdistribusjon – ønsker å returnere 95 000 Juritzen-bøker, opprinnelig innkjøpt for til sammen 6,5 millioner kroner. Juritzen nekter å ta imot. Arve Juritzen hevder at han, ved å levere nye bøker i perioden, har kompensert for en retur for en verdi på drøyt 8 mill. kroner og derfor har gjort opp for «normal returgrad».

 

Ber om ekstraordinær retur

– Interpress aldri har returnert 100 prosent av bøkene de har kjøpt av Juritzen. Den høyeste returprosenten er fra 2009 og lå på 56 prosent. Hva Interpress ber om her er en ekstraordinær retur, sa Arve Juritzen, og la til at den var de altså ikke beredt til å ta imot.

Juritzen hevder at Interpress krever en samlet retur for 2014 på kr. 14.7 mill. av en omsetning på kr. 15.3 mill.

– Det gir en returgrad på hele 96,12 prosent, mens vi normalt har ligget på 47,4 prosent. Dette er absurd. Reitan har i løpet av ett år ikke villet forklare hvorfor de kun har klart å selge knapt fire prosent av bøkene de bestilte i 2014.

Juritzen Forlag har siden 2006 solgt bøker til Interpress (IP), som igjen har videresolgt disse – i hovedsak til sitt søsterselskap Narvesen. Men i oktober 2014 avviklet Interpress Norge, eid av Reitan Convenience, sin bokdistribusjon. Returen og oppgjøret for de usolgte bøkene har påført flere mellomstore og mindre forlag til dels betydelige tap.

 

– Kroken på døra

Arve Juritzen har beskrevet dette som en «vinn eller forsvinn-sak» for Juritzen Forlag:

– Seks millioner kroner er ikke akkurat en sum vi bare har liggende, sier Arve Juritzen. – En slik sum ville bety kroken på døra for oss.

Han fører selv saken:

– Jeg vil gjøre det klart at jeg stiller som advokat selv, ikke fordi det er gøy, men fordi Juritzen Forlag er i en økonomisk situasjon hvor vi ikke har råd til advokat, sa Juritzen da han innledet sin saksfremstilling i Oslo Tingrett i dag.

 

Ingen overordnet avtale

Juritzen hevder at det ikke foreligger noen overordnet avtale mellom partene, men at forretningsvirksomheten har vært drevet ut i fra opparbeidet kutyme gjennom ni års samarbeid.

– Det har aldri eksistert noen avtale mellom Interpress og Juritzen forlag. Samarbeidet har likevel foregått, uten. Interpress har kjøpt bøker til en verdi av 67,3 millioner av Juritzen forlag – vel vitende om at vi ikke hadde noen fast avtale, sa Arve.

Han hevder da at det blir feil av Interpress å påberope seg «en avtalefestet rett til å returnere usolgte bøker mot full betaling» i stevningen til Oslo tingrett, etter som oppgjør for retur i disse årene aldri har skjedd med kontant betaling – kun mot levering av nye bøker.

Juritzen mener at Interpress-søksmålet ikke er dokumentert – og at forlaget dessuten har funnet feil:

– Vi har funnet en rekke feil – og har sikkert ikke avdekket alle. Blant annet har returkravene vært høyere enn bestillingene.

 

Ulike ståsteder

I Reitan Gruppen har man ikke nevneverdig sympati for Juritzens prinsipper:

– Vi har nok ulike måter å regne retur på, sier Ida Håvik, sjef for kommunikasjon og samfunnsansvar i Reitan Convenience AS, til BOK365, foran dagens rettssak.

– Vi etterlever de avtalene vi inngår. Interpress har skriftlig avtalt returgrad med Juritzen Forlag for hver enkelt boktittel som er kjøpt. Interpress har betalt fullt ut for alle bøker som er levert, og skal ha penger tilbake for bøker som ikke er solgt. Det er naturlig at det blir større retur av bøker når deler av en slik virksomhet avvikles, selv om salget er normalt.

 

Forsøk på forlik

Underveis til dagens rettssak har det også vært forsøk på forlik:

– Saken har spist all vår tid og ødelagt forlagets kreative fokus gjennom hele 2015. Derfor har vi tilbud Reitan familien 1.5 million de ikke har krav på.  Gjennom forhandlinger over ett år har Interpress tilbudt å droppe saken mot 2 mill. i stedet for 6.5 mill. kroner, sa Arve Juritzen i forkant av saken.

– Interpress har strukket seg langt for å komme til enighet med Juritzen Forlag, sier Ida Håvik, men ønsker ellers ikke å kommentere eventuelle forsøk på forlik.

 

Det er satt av dagen i dag til saken.