Briter skal få varme seg på biblioteket

(foto: Shutterstock)

Biblioteker i England og Wales gjør flere ting for å hjelpe briter med dårlig råd.

Blant annet dropper flere av dem å sende gebyrer ut til folk som leverer inn bibliotekets bøker for sent, skriver The Guardian.

Avisen har sendt ut en spørreundersøkelse til 149 bibliotek, og av de 79 som har svart oppgir mer enn halvparten at de ikke lenger tar gebyrer per dag.

I tillegg vurderer omtrent 60 prosent av bibliotekene å slutte seg til prosjektet med «varmebanker» denne vinteren, ifølge en undersøkelse utført av organisasjonen Libraries Connected.

Tanken er at sårbare mennesker skal kunne oppsøke bibliotekene etter en spesiell timeplan, for å få varmet seg. Flere biblioteksjefer etterlyser imidlertid ekstra midler for å kunne gjennomføre oppgaven.