Brage-dobbel til Dag O. Hessen

Dag O. Hessen. Foto Tor G. Stenersen.

– Overveldende, sier Dag O. Hessen, som fikk både Brage for årets beste sakprosabok og ble tildelt årets hederspris.

– Her er mange superlativer som kunne vært brukt, men overveldende kan være dekkende. Jeg hadde naturligvis ikke i mine villeste fantasier vært inne på tanken om begge prisene. For sakprosaprisen visste jeg jo at det nøktern sett var 25 prosent sjanse, men å vinne i et slik selskap er uansett fabelaktig, forteller Dag O. Hessen.

Han ble i kveld tildelt ikke bare én, men to Brage-statuetter. Én i kategorien for sakprosa, hvor Verden på vippepunktet (Res Publica) gikk seirende ut. Og den andre som årets hedersprisvinner.

– Føler det er bryet verdt

For å ta det første først: Sakprosaprisen. Hva betyr denne prisen for deg?

– Jeg har jo skrevet bøker i noen år nå, og føler at det er bryet verdt, at det når fram og kanskje egentlig er viktigere formidling enn de mange, spesifikke forskningsartiklene. Godt salg og gode anmeldelser er i seg selv belønning god nok, men å få anerkjennelsen gjennom en pris – og en begrunnelse som dette – er viktig. Det gir meg en følelse av at det jeg holder på med er meningsfullt, og til sist er det vel den følelsen vi alle jakter på.

Her er juryens begrunnelse:

«Vinneren har flere sakprosautgivelser bak seg, og er en svært god formidler med evne til å opplyse og underholde. Språket flyter lett både i framstillinger av tyngre teoretisk stoff og i lettere anekdoter, sammenligninger og eksempler. Boka får bred appell gjennom en vellykket balansegang mellom ulike syn.

Den sammenfatter og tilgjengeliggjør et komplekst felt samtidig som den nyanserer den polariserte politiske debatten. Det hele gjøres med vitenskapelig forankring og respekt for meningsmotstanderne. Boka er tankevekkende og ytterst aktuell, og er skrevet med et uttrykkelig ønske om å engasjere sitt publikum og inspirere til handling.»

Halvor Finess Tretvoll er stolt redaktør for boken:

– I en tid med overflod av informasjon trenger vi slike forskere og forfattere som på vitenskapelig grunnlag formidler kunnskap om viktige tema til et bredt publikum. Det er ikke bare en pris til Hessen og hans bøker – men en anerkjennelse av selve saken som han brenner for – nemlig kampen for miljøet, naturmangfoldet og klima.

Feirer med tur i marka

I begrunnelsen til hedersprisen skriver juryen: «Årets hedersprisvinner klarer å kombinere en posisjon som ener innen sitt snevrere fagfelt med engasjerende formidling av et bredere fagstoff til et norsk allmennpublikum. Dette er popularisering av vitenskap på sitt aller beste.»

– Igjen er det mange superlativer som kunne passe, i tillegg til overveldende. Jeg er stolt naturligvis og oppriktig glad. Det å skrive sakprosa og engelske fagartikler er to helt forskjellige øvelser, og det er vanskelig å finne tid til begge. Men jeg mener oppriktig at det å formidle kan være vel så viktig som publisering, men man må naturligvis like å skrive, ellers er det dødfødt.

Hvordan skal du feire?

–  Tja, jeg ser det er meldt sol på fredag så det blir vel en lengre tur innover i marka – og et par glass god vin på kvelden.

Her er juryens begrunnelse for årets tildeling av hedersprisen:

Brages hederspris tildeles en person eller institusjon som i kraft av sin gjerning som forfatter, oversetter eller i en annen rolle har bidratt til å øke utbredelsen av eller forståelsen for litteratur, eller til å høyne kvaliteten på norsk skriftkultur.

Årets prisvinner er en viktig stemme i norsk offentlighet, og har i flere tiår bidratt til å bygge en bro mellom vitenskap og allmennhet.

For å kunne videreutvikle et demokrati bygget på kunnskap, kritisk refleksjon og medvirkning, er vi som samfunn avhengig av at akademisk ansatte ved våre universiteter og høyskoler formidler sin forskning på måter som oppleves tilgjengelige for resten av befolkningen. I en tid der vi får overflod av informasjon, ønsker Brageprisen i år å fremheve hvor avgjørende det er at vi har kompetente forfattere som evner å skille mellom fakta og «fake» og som skriver bøker basert på vitenskapelige og kildekritiske metoder. Årets hedersprisvinner representerer i forbilledlig grad en slik virksomhet gjennom faglig tyngde og personlig entusiasme.

Dagens akademiske regime belønner forskningsorienterte publiseringer på engelsk i spesialiserte fagtidsskrifter. Likevel klarer årets hedersprisvinner å kombinere en posisjon som ener innen sitt snevrere fagfelt med engasjerende formidling av et bredere fagstoff til et norsk allmennpublikum. Dette er popularisering av vitenskap på sitt aller beste.

Hedersprisvinneren har siden debuten som sakprosaforfatter på slutten av 1990-tallet utgitt i gjennomsnitt én bok hvert år, rettet mot ulike målgrupper og i samarbeid med en rekke forlag. Temaene har vært varierte, men har gjennom forskjellige innfallsvinkler kretset rundt brennbare og aktuelle områder som biologi, klima, miljø og filosofi. I 2020 har prisvinneren utgitt to bøker som viser spennet i hans formidlingsiver: én faktabok for barn om insekter og småkryp, og én bok om klimasaken, der han appellerer til oss alle om å bidra til at verden vipper ned på riktig side i en utfordrende tid. Som NRK sa i sin anmeldelse av sistnevnte bok: «Gi oss flere (…) slike bøker, og flere slike professorer.»

Årets hederspris går til Dag O. Hessen.