Bologna åpner for voksenbøker

Barnebokmessen i Bologna åpner opp rettighetssenteret for voksenbøker.

Bolognamessen feier 60 år, og gjennomfører en stor forandring. Hittil har messen utelukkende vært fokusert rundt barnelitteratur, men nå åpner arrangørene for at voksenbøker kan innta rettighetssenteret. Arrangørene beskriver avgjørelsen som en milepæl  i messens utvikling.

– Vårt rettighetssenter har gjort stor fremgang de siste årene og det fremstår som det neste logiske steget i den utviklingen er å by inn et bredere publikum fra rettsighetssalgsverdenen, sier Elena Paoli, messejefen i en pressemelding.

Bologna-messen gikk av stabelen i mars tidligere i år, første gang i fysisk format etter å ha vært digital under pandemiårene 2020 og 2021.

Messen så utstillere fra 90 ulike land, og hadde 75 prosent av det normale besøksantallet. Neste bokmesse arrangeres 6. til 9. mars 2023 – og da også med voksenbøker på rettighetsprogrammet.