Bokkunstprisen til Holtestaul

Så fortjent, så fortjent, vil mange mene: Espen Holtestaul får Bokkunstprisen for hans og No Comprendo Press’ banebrytende arbeid for norske tegneserier.

Uten Espen Holtestaul hadde ikke den moderne norske tegneserien vært på det nivået den befinner seg i dag, hverken innholdsmessig eller utseendemessig», heter det i juryens begrunnelse.

 

Juryen, som i dette tilfelle er hovedstyret i Grafill, sier følgende om årets mottager av Bokkunstprisen:

«Bokkunstprisen deles hvert år ut til en person eller virksomhet som fremmer god bokkunst gjennom sitt arbeid med å formgi, illustrere, produsere eller utgi bøker. Årets bokkunstprisvinner tildeles prisen for sitt arbeid som redaktør og utgiver. På dette området har vedkommende stått for intet mindre enn et pionerarbeid – og arbeidet for en sjanger som tradisjonelt har hatt dårlige kår.

 

Bokkunst

 

Siden etableringen for snart 25 år siden har forlaget vært svært toneangivende og banet vei for det som fortegner seg som en gullalder innen sjangeren her til lands. Uten ham hadde ikke den moderne norske tegneserien vært på det nivået den befinner seg i dag, hverken innholdsmessig eller utseendemessig.»

 

Viktige serieskapere

Videre heter det: «Gjennom redaktørens langsiktige og tålmodige arbeid har han bidratt til gjennomføringen av store prosjekter som Pushwagners Soft City og Lars Fiske og Steffen Kvernlands Kanon – som i siste ledd førte til Munch og Herr Merz, to milepæler innen sjangeren. Forlaget har i tillegg stått bak utgivelser av viktige norske serieskapere som Christopher Nielsen, Anna Fiske, Knut Nærum og Mette Hellenes – og har turt å satse på unge nye serieskapere som Bendik Kaltenborn, Flu Hartberg, Sindre Goksøyr og Kristian Krohg-Sørensen. I tillegg kan man føye til norske tegnere/kunstnere som Vanessa Bird og Sverre Malling. Forlaget har dessuten vært en viktig formidler av norsk tegnehistorie gjennom sine utgivelser og reutgivelser av og om tegnere som Olaf Guldbrandsson, Theodor Kittelsen, Fredrik Stabel og Nora Gulbrandsen.»

 

Bokkunst 2

 

Fra det øverste sjiktet

«Forlaget har også utgitt oversatte titler fra det øverste sjiktet av nyere tegnerserier Daniel Clowes, Matrjane Satrapi, Olivier Shrauwen, Joost Swarte, Seth og Chris Ware. Sistnevntes utgivelse Jimmy Corrigan regnes av mange kritikere som den viktigste moderne serieromanen. Den norske utgaven fikk også et design og utstyr tilsvarende originalen – og visstnok med et resultat som forfatteren/tegneren selv mente var det mest vellykkede av alle utgavene av boka.

No Comprendo Press har blitt det fremste tegneserieforlaget vi har, mye takket være Espen Holtestaul. Det er derfor en stor glede å tildele ham årets Bokkunstpris,» skriver juryen i sin begrunnelse.

 

(Foto: Einar Aslaksen)